BBC Cymru Fyw

Tata: Gweithiwr yn yr ysbyty wedi iddo gwympo

Published
Mae gweithiwr wedi ei anafu ar ôl iddo gwympo yn ffatri dur Tata ger Port Talbot.
Roedd y peiriannydd yn gweithio ar ffwrnais rhif pedwar pan gwympodd toc wedi hanner dydd, ddydd Mercher.
Cafodd y dyn, sydd yn ei 40au, ei gludo i'r ysbyty mewn hofrennydd.
Y gred yw nad yw ei anafiadau'n rhai difrifol.
Dywedodd llefarydd ar ran Ambiwlans Awyr Cymru fod y dyn wedi dioddef anafiadau i'w ben a'i fod wedi ei gludo i Ysbyty Treforys.
Dywedodd llefarydd ar ran cwmni Tata fod cynllun Iechyd a Diogelwch y safle wedi gweithio'n dda.
Ychwanegodd mai diogelwch oedd prif flaenoriaeth y cwmni.