Dedfryd ohiriedig i ddeintydd wnaeth ddwyn dros £15,000

Cyhoeddwyd

Mae deintydd wnaeth ddwyn dros £15,000 ac a gyflwynodd geisiadau ffug am drin cleifion wedi cael dedfryd ohiriedig, yn ôl ymchwilwyr twyll y gwasanaeth iechyd.

Cyfaddefodd David Hurst, oedd yn ddeintydd hunangyflogedig yng Nghanolfan Ddeintyddol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng Mehefin 2006 a Chwefror 2007, i 69 trosedd o ddwyn.

Cafodd ei ddedfrydu i 10 mis yn y carchar wedi'i gohirio am ddwy flynedd, a 200 awr o waith cymdeithasol.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Hurst wedi ad-dalu £15,584.90 i Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ac wedi talu dros £12,000 ar gyfer costau'r ymchwiliad.

Dywedodd y barnwr, Nicholas Gareth Jones: "Ni fydd godro'r gwasanaeth iechyd yn cael ei ganiatáu, yn enwedig pan mae cyllid ar gyfer y gwasanaeth iechyd yn brin."

Wedi'r achos, dywedodd David Rees, Arbenigwr Atal Twyll (Cymru): "Bu David Hurst yn fwriadol yn ei ymdrechion i dwyllo'r gwasanaeth iechyd gan ddwyn arian oedd wedi'i glustnodi ar gyfer gofal cleifion."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol