BBC Cymru Fyw

Clwb Pêl-Droed Abertawe am ehangu Stadiwm Liberty

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae lle ar hyn o bryd i 20,500 o gefnogwyr
Oherwydd y galw am docynnau i wylio pêl-droed o'r safon ucha' mae Clwb Pêl-droed Abertawe yn anelu at fwy o seddi yn Stadiwm Liberty.
Mae disgwyl i'r cynlluniau gael eu cyflwyno i Gyngor Sir a Dinas Abertawe yn gynnar yn y flwyddyn nesa'.
Gallai'r gwaith gychwyn cyn dechrau'r tymor nesa'.
Yn ôl y clwb, gallai hyd at 12,000 o seddi ychwanegol fod mewn tri eisteddle, hynny yw cyfanswm ar gyfer 32,500.
Mae cadeirydd y clwb, Huw Jenkins, wedi pwysleisio pa mor bwysig yw aros yn yr Uwch Gynghrair.
Ar hyn o bryd mae Abertawe'n seithfed y tu ôl i glybiau mwy fel Lerpwl ac Arsenal.
Ymhob gêm cartref mae 20,500 o docynnau'n cael eu gwerthu.

Partneriaeth

Mae'r stadiwm yn gartref i Glwb Rygbi'r Gweilch.
Cwmni Rheoli Stadiwm Abertawe sy'n rhedeg y Liberty - partneriaeth rhwng Yr Elyrch, Y Gweilch a Chyngor Abertawe.
Ond y clwb pêl-droed fydd yn ariannu'r ehangu.
"Mae'n anodd ateb y galw ... mae pob tocyn yn cael eu gwerthu ar gyfer pob gêm," meddai llefarydd ar ran Cyngor Abertawe.
Hyd yn hyn mae'r clwb wedi gwerthu 16,500 o docynnau tymor ar gyfer y tymor presennol a'r tymor blaenorol.
Mae ganddyn nhw restr aros am docyn tymor erbyn hyn.
Fe fyddai'n bosib ychwanegu tua 6,000 o seddi i eisteddle'r dwyrain a thua 3,000 yr un yn eisteddle'r gogledd a'r de, y tu ôl i'r goliau.

Mis Chwefror

Deellir y byddai modd cyflwyno cais cynllunio i'r cyngor ym mis Chwefror.
Fe fyddai mwy o seddi'n darparu incwm ychwanegol sylweddol i'r Elyrch.
Dywedodd y clwb eu bod ar fin gwneud elw o £14.6m yn eu tymor cyntaf yn yr Uwch Gynghrair.
Er hynny, fe ddaeth £5 miliwn o incwm 2011-12 o iawndal gan Lerpwl am y rheolwr Brendan Rodgers a'i gynorthwywyr a aeth i Anfield.

Straeon perthnasol

  • Abertawe yn chwilio am olynydd