Chwarel y Penrhyn yn cael ehangu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw mai hi yw'r chwarel hyna' yn y byd.

Mae cyngor sir wedi cymeradwyo cais cynllunio Chwarel y Penrhyn.

Bydd 20 erw ychwanegol yn golygu y bydd y chwarel ym Methesda, Gwynedd, yn gallu para am 15 mlynedd arall.

Dywedodd Chris Allwood, rheolwr gyfarwyddwr Welsh//Slate, ei fod yn ddiolchgar am gefnogaeth y gymuned leol.

"Mi garwn i hefyd roi teyrnged i'n gweithwyr ffyddlon, ein cynghorwyr lleol ac Aelodau Cynulliad."

Dywedodd fod y cais ynghlwm wrth amodau arbennig.

"Rydan ni'n cydweithio'n agos â'r cyngor sir ... ac yn gobeithio y gallwn ni ddechrau ehangu yn y dyfodol agos iawn."

Mae'r cwmni'n gyflogwr pwysig yn yr ardal.

Nid yn unig mae 85% o weithwyr yn cloddio'r llechi, eu prosesu a'u cludo ond mae nifer o fusnesau lleol yn rhan o'r gadwyn gyflenwi.

Dywedodd y cwmni fod y chwarel wedi cynhyrchu llechi ers y drydedd ganrif ar ddeg.

Y gred yw mai hi yw'r chwarel hyna' yn y byd.

Straeon perthnasol