BBC Cymru Fyw

Chwarel y Penrhyn yn cael ehangu

Published
image captionY gred yw mai hi yw'r chwarel hyna' yn y byd.
Mae cyngor sir wedi cymeradwyo cais cynllunio Chwarel y Penrhyn.
Bydd 20 erw ychwanegol yn golygu y bydd y chwarel ym Methesda, Gwynedd, yn gallu para am 15 mlynedd arall.
Dywedodd Chris Allwood, rheolwr gyfarwyddwr Welsh//Slate, ei fod yn ddiolchgar am gefnogaeth y gymuned leol.
"Mi garwn i hefyd roi teyrnged i'n gweithwyr ffyddlon, ein cynghorwyr lleol ac Aelodau Cynulliad."
Dywedodd fod y cais ynghlwm wrth amodau arbennig.
"Rydan ni'n cydweithio'n agos â'r cyngor sir ... ac yn gobeithio y gallwn ni ddechrau ehangu yn y dyfodol agos iawn."
Mae'r cwmni'n gyflogwr pwysig yn yr ardal.
Nid yn unig mae 85% o weithwyr yn cloddio'r llechi, eu prosesu a'u cludo ond mae nifer o fusnesau lleol yn rhan o'r gadwyn gyflenwi.
Dywedodd y cwmni fod y chwarel wedi cynhyrchu llechi ers y drydedd ganrif ar ddeg.
Y gred yw mai hi yw'r chwarel hyna' yn y byd.

Straeon perthnasol

  • Tirlithriad yn bygwth swyddi mewn chwarel