Carcharu dynion am dyfu canabis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Daeth yr heddlu o hyd i ystafelloedd cudd yn nhwneli'r Faenol ym Mharc Busnes Menai

Mae dau o ogledd Cymru wedi cael eu carcharu am dros dair blynedd yr un yn dilyn ymchwiliad yr heddlu i gynhyrchu a chyflenwi canabis.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun cafodd Gerald Davies, 68 oed o Fangor, ei garcharu am dair blynedd a phedwar mis am gyflenwi canabis.

Cafodd ddedfryd debyg fydd yn rhedeg ar y cyd am gynhyrchu'r cyffur.

Mae Kenneth Vincent, 59 oed o Fiwmares, wedi cael yr un dedfrydau am yr un troseddau.

Cafodd dau arall o Lannau Mersi - Philip Bigley, 23 oed, a Christopher McIntyre, 31 oed - eu carcharu am flwyddyn ar ôl cyfadde' tyfu canabis.

Roedd ymchwiliad "Gumshoe" yn canolbwyntio ar ymgyrch tyfu canabis o safon uchel yn hen dwneli rheilffordd y Faenol ger Parc Busnes Menai ym Mangor.

'Soffistigedig'

Yn ôl ditectifs, dyma un o'r ymgyrchoedd tyfu canabis mwya' soffistigedig yng ngogledd Cymru.

Roedd y ddau ddiffynydd, Vincent a Davies, wedi bod yn rhentu'r safle ers mis Hydref y llynedd, gan honni eu bod yn ei ddefnyddio i dyfu madarch yn gyfreithlon.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gwerth tua £255,000 o ganabis yn cael ei dyfu yn rhai o'r ystafelloedd cudd

Ond daeth i'r amlwg yn ystod ymchwiliad yr heddlu fod canabis yn cael ei dyfu yno gyda'r potensial i gynhyrchu trosiant o £2 filiwn y flwyddyn.

Clywodd y llys fod y ddau ddiffynnydd wedi archebu dau ddrws dur trwm a gatiau dur mewnol er mwyn cau'r mynedfeydd i'r twneli'n llwyr.

Amcangyfrifir fod y gwaith wedi costio £40,000 ac mai'r bwriad oedd sefydlu prosiect hirdymor fyddai'n dod ag elw o filiynau o bunnoedd i gangiau troseddol yng ngogledd orllewin Cymru.

Ar Fai 9 cafodd yr heddlu warant i archwilio'r safle a daethant o hyd i labordy cudd enfawr ble roedd y canabis yn cael ei dyfu.

Daeth swyddogion o hyd i bum ystafell dyfu gyda gwerth tua £255,000 o ganabis yn un ohonynt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol