Arddangos tybaco'n anghyfreithlon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhaid i archfarchnadoedd guddio sigaréts ar y shilffoedd o ddydd Llun

Mae arddangos tybaco mewn siopau mawr ac archfarchnadoedd wedi'i wahardd o ddydd Llun ymlaen.

Bydd rhaid cadw sigaréts a chynnyrch ysmygu o dan y cownter ac allan o olwg y cwsmer.

Y bwriad yw atal pobol ifanc rhag dechrau'r arfer.

Mae dirwy o £5,000 neu garchar am hyd at ddwy flynedd yn wynebu'r sawl sy'n torri'r rheolau.

Fe fydd y gwaharddiad yn ymestyn i siopau llai ym mis Ebrill 2015.

Bydd rhaid i rai siopau hefyd arddangos prisiau cynnyrch tybaco ar bapur plaen A3 yn unig, heb luniau neu frandiau.

Disgrifiad,
Adroddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Tomos Livingstone.

'Bygythiad clir'

Mae Llywodraeth Cymru am leihau nifer y bobl sy'n ysmygu o 23% i 16% erbyn 2020. Y nod yn y pen draw yw "cymdeithas ddi-fwg", yn ôl y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae ysmygu'n parhau i fod yn fygythiad clir i iechyd cyhoeddus yng Nghymru.

"Mae tua 20% o ymweliadau â'r Gwasanaeth Iechyd yn ymwneud ag ysmygu, sy'n costio mwy na £1m y diwrnod."

Dywedodd llefarydd ar ran Morrisons fod yr archfarchnad yn cytuno â Chonsortiwm Manwerthu Prydain, a ddisgrifiodd y newid fel un "gwallgof".

Mae llywodraeth Prydain wedi cynnal ymgynghoriad cyn penderfynu a ddylid gorfodi cynhyrchwyr tybaco i ddefnyddio pecynnau plaen yn unig.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol