Arddangos tybaco'n anghyfreithlon

Shilff sigarets archfarchnad
Image caption Bydd rhaid i archfarchnadoedd guddio sigaréts ar y shilffoedd o ddydd Llun

Mae arddangos tybaco mewn siopau mawr ac archfarchnadoedd wedi'i wahardd o ddydd Llun ymlaen.

Bydd rhaid cadw sigaréts a chynnyrch ysmygu o dan y cownter ac allan o olwg y cwsmer.

Y bwriad yw atal pobol ifanc rhag dechrau'r arfer.

Mae dirwy o £5,000 neu garchar am hyd at ddwy flynedd yn wynebu'r sawl sy'n torri'r rheolau.

Fe fydd y gwaharddiad yn ymestyn i siopau llai ym mis Ebrill 2015.

Bydd rhaid i rai siopau hefyd arddangos prisiau cynnyrch tybaco ar bapur plaen A3 yn unig, heb luniau neu frandiau.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Adroddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Tomos Livingstone.

'Bygythiad clir'

Mae Llywodraeth Cymru am leihau nifer y bobl sy'n ysmygu o 23% i 16% erbyn 2020. Y nod yn y pen draw yw "cymdeithas ddi-fwg", yn ôl y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.

Dywedodd Ms Griffiths: "Mae ysmygu'n parhau i fod yn fygythiad clir i iechyd cyhoeddus yng Nghymru.

"Mae tua 20% o ymweliadau â'r Gwasanaeth Iechyd yn ymwneud ag ysmygu, sy'n costio mwy na £1m y diwrnod."

Dywedodd llefarydd ar ran Morrisons fod yr archfarchnad yn cytuno â Chonsortiwm Manwerthu Prydain, a ddisgrifiodd y newid fel un "gwallgof".

Mae llywodraeth Prydain wedi cynnal ymgynghoriad cyn penderfynu a ddylid gorfodi cynhyrchwyr tybaco i ddefnyddio pecynnau plaen yn unig.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.