Simon Richardson: Seiclwr i geisio am iawndal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Simon Richardson yn lansio ymgyrch atal yfed a gyrru heddluoedd Cymru yn wythnos ddiwethaf

Bydd y seiclwr Paralympaidd Simon Richardson yn ceisio am iawndal yn erbyn y gyrrwr a'i tarodd oddi ar ei feic gan achosi anafiadau difrifol.

Roedd Edward Howell Adams wedi bod yn yfed cyn taro Mr Richardson, 46 oed, ar yr A48 ger Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Awst y llynedd.

Treuliodd Mr Richardson bron fis yn yr ysbyty, ac mae'n defnyddio cadair olwyn o hyd.

Mae wedi cyflwyno cais am iawndal amhenodol yn yr Uchel Lys.

Ym mis Awst eleni, cafodd Adams, 61 oed o'r Bont-faen ym Mro Morgannwg, ei garcharu am 18 mis a'i wahardd rhag gyrru am bum mlynedd wedi iddo'i gael yn euog o yrru peryglus ac o beidio aros wedi damwain.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Adams wedi aros am dipyn, ond yna wedi gadael pan welodd bod gyrrwr arall wedi stopio i gynnig cymorth.

Yfed am 6am

Clywodd y llys hefyd bod Adams wedi bod yn yfed y noson gynt, ac wedi yfed ei whisgi cyntaf am 6am pan ddeffrodd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad am tua 9:40am, a phan gafodd Adams brawf anadl ychydig wedi hanner dydd, roedd dros ddwywaith dros yr uchafswm yfed a gyrru.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafywd Edward Howell Adams yn euog o yrru'n beryglus

Bu Mr Richardson yn anabl ers iddo gael damwain car yn 2001. Enillodd ddwy fedal aur ac un arian yn y Gemau Paralympaidd yn Beijing yn 2008.

Roedd wedi gobeithio cystadlu eto yn y Gemau yn Llundain 2012, ond roedd hynny'n amhosib oherwydd ei anafiadau o'r gwrthdrawiad gyda char Adams.

Yr wythnos ddiwethaf, roedd Mr Richardson yn rhan o lansio ymgyrch atal yfed a gyrru'r pedwar heddlu yng Nghymru.

Awgrymodd yn y lansiad y dylai pobl sy'n euog o yfed a gyrru gael eu henwi a'u cywilyddio drwy, er enghraifft, roi eu lluniau ar gefn bysiau.

Mae ei gais yn yr Uchel Lys yn erbyn Adams a'i gwmni yswiriant.

Straeon perthnasol