Cyflenwad dŵr yn dychwelyd

Domestic water tap Image copyright Getty Images
Image caption Mae Dŵr Cymru wedi ymddiheuro am y trafferthion i gwsmeriaid y Rhondda

Mae cyflenwad dŵr i 7,000 o gartrefi yn y Rhondda ar fin dychwelyd wedi i brif bibell fyrstio ym Mhontypridd.

Dywedodd cwmni Dŵr Cymru bod y bibell wedi ei thrwsio dros nos, ac y dylai'r cyflenwad ddod yn ôl yn ystod bore Sadwrn.

Collodd tua 7,000 o gartrefi yn ardaloedd Llwynypia, Trealaw, Llwyncelyn, Penygraig, Tonypandy, Porth a Chlydach eu cyflenwad ddydd Gwener, a bu'n rhaid cau 11 o ysgolion.

Mae Dŵr Cymru wedi ymddiheuro am yr "anghyfleustra sylweddol".

Dywedodd y cwmni bod dros 100 o bobl wedi gweithio yn hwyr nos Wener i sicrhau bod y cyflenwad yn dychwelyd.

Dywedodd cyfarwyddwr gweithgareddau'r cwmni, Peter Perry: "Gyda'r tir yn ddirlawn eleni, rydym yn gweld symudiadau yn y tir.

"Fel arfer rydym yn trwsio tua 50 o bibelli wedi byrstio bob dydd. Ar hyn o bryd rydym yn trwsio 70, felly mae hynny'n gynnydd o 35% ar draws Cymru.

"Rwy'n ymddiheuro i'n cwsmeriaid ymhob ardal a ddioddefodd. Nid yw hyn wedi digwydd mor gyflym ag y byddem wedi gobeithio, ond roedd y gwaith trwsio yn gymhleth iawn."

Ychwanegodd Mr Perry yn gynnar ddydd Sadwrn bod tua 2,000 o gartrefi yn ardaloedd Porth a Trealaw ar fin cael eu cyflenwad yn ôl.

Dywedodd Craig Middle, cynghorydd yn Nhonypandy, nad oedd pobl wedi cael rhybudd y byddai'r cyflenwad yn diflannu am gyfnod hir, ond eu bod "yn dod i ben â phethau".

Dywedodd: "I ddechrau fe glywsom y byddai rhwng 6 a 12 awr, ond yn amlwg mae hi wedi bod dros 24 awr erbyn hyn.

"Does gen i ddim dŵr o hyd, ac un broblem ar y funud yw methu fflysio'r toiledau. Dyw dŵr yfed ddim yn gymaint o broblem, ond y pethau bob dydd eraill."

Dywedodd Dŵr Cymru eu bod wedi sefydlu saith o ganolfannau yn yr ardal lle mae dŵr potel yn cael ei ddosbarthu.

Rhif ffôn llinell gymorth Dŵr Cymru yw 0800 052 0130.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.