Lleidr yn ymosod ar ddyn oedrannus

Cyhoeddwyd

Mae dyn yn ei 90au yn yr ysbyty wedi ymosodiad gan leidr oedd yn ei gartref.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod y lleidr - oedd yn ei ugeiniau cynnar - wedi tarfu ar y dyn ychydig wedi 6:00pm ddydd Gwener yn ardal Danygraig o dref Porthcawl.

Cafodd y dyn ei daro i'r llawr gan y lleidr, a dioddefodd anaf i'w ben. Mae'n parhau yn yr ysbyty ar ôl triniaeth rhag ofn.

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi disgrifiad o'r lleidr ac yn apelio am wybodaeth.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn gwyn tua 5'6" o daldra, ac roedd yn gwisgo het wlân, siwmper lwyd a throwsus tywyll.

Mae plismyn yn gofyn i unrhyw un a welodd rhywun o'r disgrifiad yna, neu eraill oedd yn ymddwyn yn amheus yn Danygraig nos Wener i gysylltu â nhw.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r Ditectif Sarjant Paul Mason ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar 01656 679518, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol