Ymgyrch i nodi Diwrnod AIDS y Byd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd bron 1,500 o bobl driniaeth ar gyfer HIV yng Nghymru yn 2011

Mae swyddogion iechyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o HIV yng Nghymru, gyda ffigyrau yn dangos fod 169 o achosion newydd yng Nghymru'r llynedd.

Mae'r ymgyrch yn cyd-fynd â Diwrnod Aids y Byd.

Yn ôl y ffigyrau roedd 60 o'r achosion newydd yn deillio o ryw rhwng dynion a menywod, tra bod 80 yn ymwneud â rhyw rhwng dau ddyn.

Yn 2011 fe wnaeth bron i 1,500 o bobl yng Nghymru dderbyn triniaeth ar gyfer HIV.

"Mae'r risg o haint HIV yn parhau yn un real iawn, " meddai Dr Ruth Hussey, prif swyddog meddygol Cymru.

"O bosib bod y pwnc wedi cael llai o sylw dros y blynyddoedd, mae hynny o bosib oherwydd nad ydym, diolch byth, yn gweld cymaint o farwolaethau o ganlyniad i AIDS."

Clybiau nos

"Mae'r ymgyrch newydd yn un sydd wedi ei anelu at y gynulleidfa cyffredinol, sy'n adlewyrchu'r ffaith fod risg i bob grŵp yn y boblogaeth oni bai fod pobl yn ofalus."

Bydd ymgyrch hysbysebu yn cael ei chynnal, gyda hysbysebion ar fysiau, trenau, clybiau nos, clybiau chwaraeon ac mewn colegau a phrifysgolion.

"Does yna ddim brechiad na gwelliant ar gael ar gyfer HIV, ond mae triniaeth ar gael sy'n arafu'r clefyd," meddai Dr Hussey.

"Mae'n holl bwysig fod pobl yn cael profon pe bai hynny'n briodol, ac wrth sgwrs i gymryd camau synhwyrol a bod yn ofalus."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol