Personoliaeth Chwaraeon: Cau'r bleidlais

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Y gyrrwr beic modur Chaz Davies oedd enillydd y wobr yn 2011

Caeodd y bleidlais am 6pm nos Sadwrn, Rhagfyr 8, 2012.

Bydd enillydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2012 yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun yn dilyn pleidlais gyhoeddus i ddeg o Gymry ym myd y campau.

Fe fydd y cyhoeddiad yn digwydd mewn noson wobrwyo yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ar Ragfyr 10 gyda'r canlyniad yn cael ei gyhoeddi ar BBC Radio Cymru a Radio Wales ac ar-lein, a bydd y canlyniad hefyd ar deledu BBC Cymru yn ddiweddarach ar y noson.

Ymysg y gwobrau eraill fydd yn cael eu cyflwyno ar y noson bydd Tîm y Flwyddyn, Person Chwaraeon Ifanc y Flwyddyn (Merched a Bechgyn), Gwobr Llwyddiant Oes a'r Arwr Tawel.

Fe fydd adolygiad o'r flwyddyn chwaraeon yn cael ei ddarlledu ar nos Wener, Rhagfyr 21, ar BBC2 Cymru am 9:00pm, ac yn cael ail-ddarllediad ar Wyl San Steffan.

Dewis anodd

Mae dewis enwebiadau ar gyfer Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn dasg anodd bob blwyddyn, ond roedd 2012 yn arbennig o anodd wedi blwyddyn ysgubol i chwaraeon yng Nghymru.

Enillodd Geraint Thomas (seiclo) a Tom James (rhwyfo) eu hail fedalau aur Olympaidd yn dilyn eu llwyddiant yn Beijing yn 2008, ac fe enillodd Jade Jones y fedal aur gyntaf erioed i Brydain mewn taekwondo yn Llundain 2012.

Daeth llwyddiant yn y Gemau Paralympaidd yn Llundain hefyd gyda Mark Colbourne (seiclo) yn cipio un fedal aur a dwy arian, Aled Sion Davies (taflu'r ddisgen a phwysau) yn ennill aur ac efydd, a Josie Pearson (taflu'r ddisgen) yn chwalu record y byd ar ei ffordd i ennill y fedal aur.

Leanda Cave yw'r fenyw gyntaf erioed i ennill Pencampwriaeth y Byd yn yr Ironman Triathlon a Hanner-Ironman Triathlon yn yr un flwyddyn, ac fe lwyddodd Nathan Cleverly i amddiffyn ei goron fel Pencampwr WBO is-drwm y Byd ddwywaith yn ystod y flwyddyn.

Yn cynrychioli campau tîm mae Dan Lydiate a gafodd ei ddewis fel chwaraewr gorau Pencampwriaeth Rygbi'r Chwe Gwlad eleni, tra bod Gareth Bale wedi bod yn seren ar lwyfan byd eang gyda Tottenham Hotspur a Chymru.

Nodwch nad oes cysylltiad o gwbl rhwng y digwyddiad yma a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU, ac mai gwobr i Gymru yn unig yw hon.

Mae'r bleidlais bellach wedi cau, ac os fyddwch yn ceisio pleidleisio nawr ni fydd eich pleidlais yn cyfri ond mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu am yr alwad ffôn neu neges destun.

Straeon perthnasol