Allyriadau carbon i lawr 15%

Pencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd Image copyright bbc
Image caption Pencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru leihau ôl troed carbon ei hystâd weinyddol 15% yn 2011-12, yn ôl eu hadroddiad Cyflwr yr Ystad.

Mae'r adroddiad yn edrych ar gost ac effeithiau amgylcheddol y swyddfeydd y mae Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio.

Gwelwyd gostyngiad o 41% yn y defnydd o bapur i 100 tunnell, ac mae ganddyn nhw wyth swyddfa yn llai erbyn hyn.

Yn ôl adroddiad 2011-12:

  • Gostyngodd yr allyriadau carbon 15% - neu 1,770 tunnell - i 10,374 tunnell;
  • Gwelwyd gostyngiad o 15% - neu 1,497,692 kWh - yn y defnydd o nwy i 8,626,632 kWh a gostyngiad o 14% - neu 2,730,858 kWh - yn y defnydd o drydan i 16,256,179 kWh;
  • Gostyngodd maint yr ystâd weinyddol 5.58% - sef wyth o swyddfeydd - i 41 ledled Cymru;

Nod eu strategaeth leoli ar gyfer 2010-15 yw canolbwyntio ar lai o swyddfeydd mwy, sy'n defnyddio ynni'n fwy effeithlon, er mwyn gostwng maint yr ystâd a gwella'r ffordd y caiff yr adeiladau eu defnyddio ynghyd â'u perfformiad ynni.

Mae'r adroddiad diweddaraf yn dangos bod nifer y swyddfeydd yn yr ystâd wedi gostwng o 76 i 41, gyda gostyngiad cysylltiedig yn y costau rhedeg o £2.48m - neu 12.4%.

'Mwy effeithlon'

Dywedodd y Gweinidog Cyllid Jane Hutt: "Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gennym bresenoldeb ym mhob rhan o Gymru.

"Drwy ddefnyddio swyddfeydd mwy effeithlon, rydym wedi gallu cael gwared ar adeiladau hŷn, aneffeithiol, gan leihau ein hôl troed carbon, arbed arian a gwella'r amgylchedd gweithio i'n staff.

"Rydym wedi achub ar y cyfle i ddefnyddio pwyntiau torri mewn prydlesi, yn enwedig yng Nghaerdydd a'r de, ac wedi symud staff i swyddfeydd eraill sydd gennym ni'n barod.

"Yn ogystal, rydym ni'n annog pobl i ddefnyddio mwy ar fideo-gynadledda, teithio llai, a defnyddio llai o bapur drwy reoli cofnodion yn electronig ac argraffu llai o gyhoeddiadau.

"Mae'r camau yr ydym wedi'u cymryd yn dangos bod yr hyn sy'n dda i'r amgylchedd hefyd yn gwneud lles ariannol inni.

"Er ein bod wedi gwneud gwelliannau sylweddol, rydym ni'n benderfynol o adeiladu ar y rhain wrth i ni barhau i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd."

'Arbedion sylweddol'

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Parhaol Derek Jones: "Mae'r adroddiad hwn yn cydnabod y gwelliannau mawr i'r ffordd yr ydym ni'n rheoli ein hystâd, a rôl staff yn hynny, gan arwain at arbedion sylweddol, ond gan sicrhau bod gennym ni bresenoldeb a'i bod yn bosibl cael gafael ar wasanaethau ym mhobl rhan o Gymru.

"Rydym wedi ymrwymo i egwyddor datblygu cynaliadwy, a'n nod yw bod yn un o'r sefydliadau sector cyhoeddus gorau yn y DU yn hyn o beth.

"Mae'r adroddiad hwn yn dangos ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni hynny."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.