Damwain: Seiclwr 46 oed o Wynedd yn yr ysbyty

Mae seiclwr 46 oed wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn damwain ffordd yng Ngwynedd.

Bu ffordd yr A4244 ynghau i'r ddau gyfeiriad am gyfnod yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng car Vauxhall Astra a'r seiclwr brynhawn dydd Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw yn dilyn y gwrthdrawiad rhwng ffordd y B4366 (Llanddeiniolen) a ffordd yr A4086 (Cwm-y-Glo).

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod y seiclwr, sy'n ddyn lleol, wedi cael ei gludo i'r ysbyty ag anafiadau i'w ben.

Credir nad yw'r anafiadau yn rhai fydd yn peryglu ei fywyd.

Ni chafodd gyrrwr y car ei anafu.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.