Leveson: Dechrau llunio mesur drafft wedi Adroddiad Leveson

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Awdur yr adroddiad: Arglwydd Ustus Leveson

Mae'r Blaid Lafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn pwyso ar y Prif Weinidog David Cameron i gyflwyno'r argymhellion a wnaed gan yr Arglwydd Ustus Leveson a gyhoeddodd ei adroddiad ar safonau'r wasg ddydd Iau.

Mae'r llywodraeth wedi dechrau llunio mesur drafft ar reoleiddio papurau newydd wedi i'r adroddiad argymell sefydlu corff annibynnol i oruchwylio papurau newydd, gyda deddf yn sail i'r corff newydd hwnnw.

Ond dywedodd y Prif Weinidog David Cameron fod ganddo "bryderon difrifol" ynghylch sefydlu corff annibynnol - ac mae e'n credu y bydd drafftio mesur yn profi nad yw'n ymarferol.

Mae yna raniadau o fewn y glymblaid gyda'r Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg am weld cyfraith newydd yn cael ei chyflwyno yn ddi-oed.

Mae'r arweinydd Llafur Ed Miliband hefyd o blaid deddfu.

Mae'r gantores Charlotte Church, sydd wedi honni i'r wasg hacio ei ffôn dros gyfnod hir, hefyd wedi galw am weithredu'r argymhellion. Dywedodd ar raglen Question Time y BBC nos Iau: 'Dwi'n cytuno'n llwyr gydag adroddiad Leveson'.

'Rhaid i ni newid pethau'

Yn siarad ar y Post Cyntaf, dywedodd AS Maldwyn, Glyn Davies, ei fod yntau hefyd yn gwrthwynebu deddfu.

"Dwi'n gwybod bod rhaid i ni newid pethau, rhaid i ni newid y diwylliant yn y wasg, ond dwi ddim eisiau gweld corff newydd gyda phwerau statudol i reoli".

Ychwanegodd nad yw gwleidyddion wedi cael pwerau dros y wasg ers yr 17eg ganrif, "a dydyn ni ddim eisiau mynd yn ôl at hynny."

Dywedodd ei fod yn cytuno gyda phopeth arall y dywedodd yr Arglwydd Ustus Leveson, ond heb wasg rydd ym Mhrydain byddai pethau fel helynt treuliau ASau heb ddod i'r amlwg.

'Byrbwyll'

Dywedodd cyn prif gyfreithiwr y Daily Telegraph, Arthur Wyn Davies, y byddai unrhyw reolau statudol yn erydu rhyddid y wasg.

Wrth ymateb i gasgliadau adroddiad Leveson, dywedodd Mr Davies, oedd wedi cyflwyno tystiolaeth i'r ymchwiliad: "Fy mhrofiad i o'r PCC oedd eu bod nhw yn eithriadol o dda, a'u bod yn drwyadl iawn yn mynd trwy bob cwyn".

Dywedodd y byddai'n well cael "rhyw gyfundrefn newydd o hunanreolaeth sydd yn gwella ar beth sydd mewn lle yn barod".

Awgrymodd fod Leveson "wedi bod braidd yn fyrbwyll mewn ffordd" oherwydd bod yna achosion troseddol ar y gweill.

"Pam nad aros tan fod y broses gyfreithiol honno wedi ei chwblhau ac wedyn gweld os oes yna wendid yn y system, cadarnhau trwy ddeddf wedyn?"

"Dwi'n deall yn hollol bod bobl gyffredin yn crefu am ryw fath o ddeddf ond y pwynt ydy mae yna lu o ddeddfau yn eu lle yn barod... y broblem efo'r hacio oedd na wnaeth yr heddlu eu gwaith yn iawn."

Straeon perthnasol