BBC Cymru Fyw

Deddf gyntaf: Cydsyniad Brenhinol

Gan John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Published
image copyrightPA
image captionDyma y Mesur cyntaf i gael ei basio gan y Cynulliad ers cael pwerau deddfu uniongyrchol
Mae y ddeddf gyntaf a basiwyd o dan bwerau deddfu newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol.
Dyma y Mesur cyntaf i gael ei basio gan y Cynulliad ers cael pwerau deddfu uniongyrchol yn sgil y refferendwm Cymreig a gynhaliwyd ar Fawrth 3 2011.
Nawr, bydd y Mesur yn dod yn gyfraith o dan yr enw Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012.
Yn ei swyddogaeth fel Ceidwad y Sêl Gymreig, rhoddodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru y Sêl Gymreig ar y Breinlythyrau a lofnodwyd gan y Frenhines i nodi Cydsyniad, a hynny mewn seremoni ym mhencadlys Llywodraeth Cymru ym Mharc Cathays, Caerdydd.

Y Goruchaf Lys

Dywedodd Mr Jones: "Bellach, rydym yn gwneud cyfreithiau yng Nghymru ar gyfer pobl Cymru.
"Mae cydsyniad Ei Mawrhydi yn garreg filltir bwysig arall i ddatganoli yng Nghymru.
"Mae'n hanesyddol oherwydd dyma'r cyntaf i'w gyflwyno o dan ein pwerau newydd, a'r cyntaf o'i fath i gael ei gyfeirio at y Goruchaf Lys."
Cafodd y Mesur ei gyfeirio gan Dwrnai Cyffredinol Cymru a Lloegr i sylw y Goruchaf Lys oherwydd cwestiynau a oedd yn gyfreithlon.
Dyfarnodd y Llys nad yw'n mynd y tu hwnt i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Bydd y Ddeddf yn rhoi'r pŵer i awdurdodau lleol Cymru gymryd cyfrifoldeb am gyfreithiau lleol drwy symleiddio a lleoleiddio'r gweithdrefnau ar gyfer gwneud, cadarnhau a gorfodi is-ddeddfau awdurdodau lleol.
Drwy hynny, bydd yn dileu swyddogaeth Gweinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol i gadarnhau is-ddeddfau.
Y nod, ar ben hynny, yw lleihau biwrocratiaeth a faint o amser y mae'n ei gymryd ar hyn o bryd i wneud is-ddeddfau a'u cadarnhau - a hynny'n rhannol oherwydd y gofyniad am gadarnhad gan Weinidogion Cymru.

Straeon perthnasol

  • Llys yn barnu bod mesur cyntaf y Cynulliad yn gyfreithlon