Ymchwilio i achosion brech goch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod cysylltiad gyda phobl fu'n aros mewn canolfan gwyliau

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud eu bod yn ymchwilio i achosion y frech goch yn y gorllewin.

Mae pedwar achos wedi eu cadarnhau ac mae 12 achos tebygol yn Abertawe, Port Talbot a Hwlffordd.

Y gred yw bod cysylltiad gyda phobl fu'n aros mewn canolfan gwyliau yn ne orllewin Lloegr fis diwethaf.

Aed â dau o bobl i'r ysbyty ond maen nhw bellach wedi cael eu rhyddhau.

Mae llythyrau wedi eu hanfon i rieni mewn pump o ysgolion yn rhybuddio rhieni fod y frech goch yn lledu.

Cynhelir sesiynau chwistrellu MMR i ddisgyblion yn ysgol gyfun Pentrehafod, Abertawe ddydd Gwener.

Dywed yr awdurdodau y dylai rhieni disgyblion yn yr ysgolion eraill sicrhau bod plant wedi cael dau ddos o'r MMR.

Pe na bai hynny'n wir yna dylid mynd at y meddyg teulu.

Dywed Dr Jorg Hoffman, ymgynghorydd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Byddai cael chwistrelliad MMR wedi osgoi'r rhan fwyaf o'r achosion rydym yn eu hymchwilio. "

Y symptomau cyffredin yw peswch, llygaid yn llosgi a brech sy'n lledu dros y corf dros gyfnod o dri i bedwar diwrnod.

"Mae'r rhan fwyaf yn gwella'n llwyr, ond mae yna bosibilrwydd prin o gymhlethdodau gan gynnwys niwed i'r llygaid, mynd yn fyddar, niwed i'r ymennydd a hyd yn oed marwolaeth," meddai Dr Hoffmann.

Eleni cafodd 61 o achosion o'r frech goch eu cadarnhau rhwng Ionawr a Mehefin eleni.

Mae hynny'n cymharu â 19 achos yn 2011, wyth yn 2010 a 159 yn 2009.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol