BBC Cymru Fyw

Llifogydd: Cannoedd wedi dioddef

Published
Cafwyd hyd i gorff menyw wrth i bobl geisio cynnig cymorth yn y llifogydd yng ngogledd Cymru.
Mae'r adroddiadau diweddaraf yn awgrymu bod oddeutu 400 o gartrefi wedi dioddef yn Llanelwy, Sir Ddinbych.
Dywed Cyngor Sir Ddinbych bod y sefyllfa "yn sefydlogi ac mae'r afonydd wedi peidio gorlifo".
Cafodd ardaloedd eraill megis Rhuthun a Rhuddlan eu taro gan y llifogydd yn ogystal.
Dywedodd y Groes Goch bod 130 wedi mynd i Ganolfan Hamdden Llanelwy i gael lloches o'r llifogydd yn ystod y dydd, a bod pob un wedi cael lle i dreulio'r noson.
Roedd wyth o griwiau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn Llanelwy ddydd Mawrth, gyda phedwar arall yn Rhuthun ac un arall yn Rhuddlan.
Mae ymdrechion hefyd i gadw'r ffordd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan yn glir.

Lloches

Bydd Ysgol Glan Clwyd ar gau ddydd Mercher gan fod rhannau o'r ysgol yn cael eu defnyddio fel lloches argyfwng i drigolion dinas Llanelwy.
Cyhoeddodd Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, y bydd yn trefnu cyfarfod argyfwng yn Llanelwy ddydd Mercher i drafod y gwaith o lanhau'r llanast.
Dywedodd prif weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, Mohammed Mehmet: "Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod anodd i lawer o bobl nid yn unig yn Llanelwy, Rhuthun a Rhuddlan ond mewn cymunedau eraill hefyd.
image copyrightRhian Gwawr
image captionMae rhan o'r A548 rhwng Llanrwst a Llangernyw wedi cau oherwydd tirlithriad
"Er ein bod yn dal yn y cyfnod o ymateb i'r llifogydd, rydym eisoes yn ystyried y gwaith o lanhau.
"Mae grwpiau wedi cael eu sefydlu ymhob ardal i ystyried blaenoriaethau fel lles a hylendid, glanhau a lloches dros dro i bobl sydd angen cartref.
"Rydym wedi derbyn nifer o gynigion caredig gan y cyhoedd, grwpiau gwirfoddol a chynghorau eraill sy'n gymdogion i ni, ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu cynigion."

Dau rybudd

Bu'r gwasanaethau brys yn gweithio ers yr oriau man pan orlifodd Afon Elwy yn y ddinas.
Mae dau rybudd llifogydd difrifol (sy'n gallu peryglu bywyd) yn dal yn weithredol ar ddwy ran o'r afon.
Mewn rhannau o Lanelwy, cododd lefel y dŵr i hyd at saith troedfedd, a dywedodd y gwasanaethau brys nos Fawrth eu bod yn dal i chwilio adeiladau yn yr ardal rhag ofn bod pobl fregus yn dal yn eu cartrefi mewn ardaloedd sydd wedi diodde' llifogydd.
Mae nifer o ffyrdd yn yr ardal wedi eu cau - rhai oherwydd y tywydd a'r A548 rhwng Llanrwst a Llanefydd oherwydd tirlithriad.
Yn ôl rhagolygon y tywydd, bydd y glaw yn peidio ond y tywydd yn troi'n oerach dros y dyddiau nesaf, ond mae risg o hyd o ddŵr yn llifo o'r bryniau gan achosi llifogydd mewn mannau.

Straeon perthnasol

  • Dynes oedrannus wedi marw