Beirniadu Heddlu Gwent mewn dau adroddiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Saethodd Darren Williams ei wraig mewn siop trin gwallt

Mae adolygiad o achos saethu yng Nghasnewydd wedi dweud y gallai Heddlu Gwent fod wedi atal y digwyddiad.

Ym mis Awst 2011 fe saethodd Darren Williams ei wraig mewn siop trin gwallt yn y ddinas ac anafu dwy ddynes arall.

O fewn oriau cafodd ei gorff ei ddarganfod mewn coedwig gerllaw.

Bythefnos yn ddiweddarach cafodd corff eu mab Jack 16 oed ei ddarganfod yn crogi yn yr un ardal.

Mae adroddiad arall gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau yn beirniadau'r gofal gafodd y mab ar ôl i'w fam gael ei saethu.

13 o gwynion

Cafodd 13 o gwynion am sut y deliodd yr heddlu gyda'r achos eu derbyn gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Casglodd eu hadolygiad fod sail i bedair o'r cwynion.

Yn ôl yr adolygiad, roedd yr heddlu wedi cymryd gormod o amser i arestio Mr Williams wedi iddo gael ei gyhuddo yn wreiddiol o ymosod ar ei wraig ar Orffennaf 9.

Roedd Mrs Williams wedi ffonio ystafell reoli Heddlu Gwent saith o weithiau rhwng Gorffennaf 9 ac Awst 18.

Roedd hi hefyd wedi ymweld â'r orsaf heddlu leol ddwywaith.

Ar ôl cael ei arestio ac ymddangos yn y llys cafodd Mr Williams ei ryddhau ar fechnïaeth.

Risg

Ond roedd yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn erbyn y cais am fechnïaeth gan eu bod nhw yn credu bod yna risg y gallai achosi niwed sylweddol.

Yn fuan wedyn fe aeth Mr Williams i siop drin gwallt ei wraig gyda dryll cyn i blismyn arfog gael eu hanfon.

Chwech awr wedi'r saethu cafodd corff Mr Williams ei ddarganfod yng nghoedwig Brynglas.

Fe gyfeiriodd Heddlu Gwent yr achos at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Mae'r adolygiad wedi awgrymu nifer o welliannau.

Bydd Heddlu Gwent yn cymryd camau yn erbyn dau gwnstabl a sarjant wedi'r ymchwiliad.

Roedd yr adolygiad hefyd wedi darganfod bod yna achos i'w ateb yn erbyn sarjant arall oedd wedi ymddeol yn ystod yr ymchwiliad.

Gofal

Ddydd Mercher cafodd adroddiad annibynnol arall ei gyhoeddi.

Roedd hwn yn ystyried sut yr oedd Heddlu'r Gwent a nifer o gyrff eraill, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Chyngor Casnewydd wedi ymateb.

Casglodd yr adroddiad nad oedd 'na gefnogaeth i Jack Williams wedi marwolaeth ei dad ac na wnaed digon wedi i'r mab niweidio ei hun.

Roedd yna wendidau hefyd yn ôl yr adroddiad oherwydd y modd y rhannodd yr asiantaethau wybodaeth yn ystod yn y dyddiau cyn ei farwolaeth.

Mae'n argymell y dylai Bwrdd Diogelu Plant Casnewydd a Phartneriaeth Diogelwch y Gymuned yn y ddinas wella'r modd y maen nhw'n delio gyda phlant a phobl ifanc sy'n dioddef oherwydd trais yn y cartref.

Mae'r asiantaethau sy'n cael eu beirniadu wedi derbyn yr argymhellion ac yn dweud bod gwelliannau wedi cael eu cyflwyno.

Mae Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ac Adran Wasanaethau Plant Cyngor Casnewydd hefyd wedi dweud eu bod wedi cyflwyno newidiadau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol