Darganfod corff oedrannus mewn tŷ lle oedd llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llifogydd ddydd Mawrth yn Llanelwy

Mae'r heddlu wedi dweud mai Margaret Hughes, 91 oed o Tai'r Felin, Llanelwy, oedd y wraig gafodd ei darganfod yn farw mewn tŷ yn y ddinas ddydd Mawrth.

Bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ddydd Gwener.

Daethpwyd o hyd i'w chorff tua hanner dydd wrth i'r gwasanaethau brys tsiecio nad oedd neb wedi ei adael ar ôl.

Anesboniadwy

Does 'na ddim amgylchiadau amheus ond mae'r heddlu'n trin y farwolaeth fel un anesboniadwy.

Cafodd 500 eu cynghori i symud o'u cartrefi yn y ddinas i'r ganolfan hamdden ger Ysgol Glan Clwyd lle mae 'na ganolfan frys.

Tai yng ngogledd y ddinas, ym Mharc Roe a Stryd y Felin, sydd wedi diodde' waetha.

Mae'r sefyllfa yn wael yn ardal Rhuthun gyda cheir o dan ddŵr a thua 50-60 o dai ar stad Glasdir wedi eu heffeithio.

Mae 'na lifogydd hefyd yn Llanfairtalhaearn, Llangernyw a Llansannan, Sir Conwy, a chafodd canolfan arbennig ei hagor yn Neuadd Goffa, Llanfairtalhaearn.

Dywedodd y gwasanaeth tân fod y sefyllfa yn Llanfairtalhaearn yn "ddifrifol".

Yn Rhuddlan mae lefel yr afon yn uchel ac mae pobl yn cael eu symud o tua 15 o adeiladau yn y dref.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Peter Newton o Heddlu'r Gogledd: "Mae ymateb brys wedi bod ar waith oherwydd y tywydd gwael er mwyn rhoi blaenoriaeth i unrhywun sy' mewn perygl.

"Ein blaenoriaeth yw amddiffyn pobl ac rydym yn cydweithio gyda'r asiantaethau eraill."

Hyd yr eithaf

Dywedodd fod y gwasnaeth tân ac achub yn gweithio hyd yr eithaf.

"Ers 6pm neithiwr maen nhw wedi derbyn dros 130 o alwadau ... ac mae diffoddwyr yn ymateb i alwadau brys yn yr holl ardal.

"Dylai pobl ffonio'r gwasanaeth os yw pobl mewn perygl ... bydd hyn yn ein helpu ni i flaenoriaethu galwadau."

Os yw unrhyw un yn poeni am lifogydd yn eu hardal, y cyngor ydi ffonio llinell wybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd ar 0845 988 1188 gan ddefnyddio'r rhif 191907 am y wybodaeth ddiweddaraf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol