BBC Cymru Fyw

Tân: Dyn yn ei 70au wedi marw ym Mhrestatyn

Published
Mae dyn yn ei 70au wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ ym Mhrestatyn.
Cafodd diffoddwyr eu galw i Beverley Drive yn y dref nos Lun.
Anfonwyd tair injan dân o'r Rhyl a Phrestatyn i ddiffodd y fflamau cyn i ddiffoddwyr ddod o hyd i'r dyn yn y tŷ.
Bu farw'r dyn yn ddiweddarach.
Mae Heddlu'r Gogledd a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi lansio ymchwiliad i ganfod sut ddechreuodd y tân.