Elusen yn rhoi cyfle i siaradwyr ysbrydoli disgyblion

Cyhoeddwyd

Ehangu gorwelion a chodi gobeithion pobl ifanc yw bwriad elusen newydd, Siaradwyr i Ysgolion.

Syniad Golygydd Busnes y BBC, Robert Peston, yw'r elusen.

Disgrifiad,
Rhodri Llywelyn yn holi'r awdur Simon Thirsk, un sy'n rhan o'r cynllun

Yr wythnos hon mae'n cael ei lansio yng Nghymru wrth i siaradwyr cyhoeddus annerch ysgolion.

Cafodd ei sefydlu flwyddyn yn ôl yn Lloegr.

Mae'r siaradwyr o gefndiroedd amrywiol, o fyd busnes, cyfryngau, diwylliant, gwleidyddiaeth a bywyd academaidd.

Dywedodd Mr Peston y dylai disgyblion ysgolion a cholegau mewn ardaloedd difreintiedig gael clywed siaradwyr ysbrydoledig fel y rhai sy'n mynd i ysgolion preswyl.

"Mae ein dyfodol ffyniannus i raddau yn dibynnu ar godi dyheadau pobl ifanc ac mae clywed siaradwyr gwych yn rhan o hyn," meddai Mr Peston.

"Imi, mae'n gyffrous fod cymaint o siaradwyr da'n cymryd rhan yn y lawnsiad Cymreig."

Un o'r siaradwyr ydi'r gwleidydd Cynog Dafis, cyn AS a AC Plaid Cymru.

"Braint yw cael bod yn rhan o fenter Siaradwyr i Ysgolion yng Nghymru lle y mae ein hysgolion gwladwriaethol yn darparu addysg i fwyafrif disgyblion ac yn ymrwymedig i'r syniad cyfun," meddai.

"Mae'n hollbwysig fod pobl ifanc yn cael eu hysgogi i wybod mwy am faterion pwysig y dydd a bydd Siaradwyr i Ysgolion yn cyfrannu at y broses."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol