Ymgynghori am fwrdd cyflogau amaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gweinidogion Cymru am gadw'r bwrdd sy'n pennu cyflogau ac amodau gwaith gweithwyr fferm

Mae llywodraeth y DU wedi cynnal ymgynghoriad pellach am eu penderfyniad i ddiddymu bwrdd sy'n rheoli cyflogau ffermwyr er gwaethaf gwrthwynebiad gweinidogion o Gymru.

Mae Llywodraeth Cymru'n honni nad oes gan San Steffan yr hawl i ddiddymu'r Bwrdd Rheoli Cyflogau Amaethyddol heb gydsyniad y Cynulliad.

Ers iddo gael ei sefydlu yn 1948, mae'r bwrdd yn gyfrifol am bennu cyflogau ac amodau gwaith 13,000 o weithwyr fferm yng Nghymru.

Dywed gweinidogion San Steffan fod y bwrdd yn faich gweinyddol dianghenraid.

Ym mis Gorffennaf 2010, fe wnaeth llywodraeth y DU addewid i ddiddymu'r corff, gan ddadlau y byddai hynny'n galluogi'r diwydiant i fabwysiadu ymarferion gweithio mwy hyblyg ac felly sicrhau dyfodol cynaliadwy i'r diwydiant amaeth.

Mae gan Yr Alban a Gogledd Iwerddon eu byrddau eu hunain.

Mae'r dirprwy weinidog amaeth yng Nghymru, Alun Davies, wedi gofyn am ddatganoli'r bwrdd sy'n pennu cyflogau.

Mae undeb ffermwyr NFU Cymru yn cytuno gyda safbwynt llywodraeth y DU bod y bwrdd y tu ôl i'r oes, ond mae Undeb Amaethwyr Cymru am ei gadw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol