Pryderon am blant yn llosgi wrth sythu gwallt

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgynghorydd meddygol wedi mynegi pryder am declynnau sythu gwallt

Mae ymgynghorydd meddygol wedi codi pryderon am ddiogelwch plant sy'n defnyddio teclynnau sythu gwallt ar ôl gweld cynnydd yn nifer y cleifion ifanc sy'n diodde' llosgiadau.

Ers 2004, mae nifer yr achosion yn uned losgiadau Ysbyty Terforus, Abertawe, wedi cynyddu o bedwar i 26.

Mae rhaglen BBC Cymru X-Ray yn datgelu fod rhai o'r teclynnau yn ceisio apelio at blant.

Dywedodd un o siopau'r stryd fawr eu bod wedi penderfynu rhoi'r gorau i werthu'r teclyn o ganlyniad i ymchwiliad y rhaglen.

Fe wnaeth ymchwilwyr y rhaglen ganfod fod nifer o siopau'r stryd fawr yn gwerthu'r teclynnau sythu gwallt, sy'n cynnwys delweddau o gymeriadau cartŵn neu grwpiau pop.

Ond mae'r rhain yn gallu cyrraedd yr un tymheredd â theclynnau sythu oedolion, hyd at 235 gradd Celsius.

Dywedodd Dai Nguyen, ymgynghorydd yn uned losgiadau Treforys, fod nifer y plant sydd wedi derbyn triniaeth ar ôl cael eu llosgi gan declyn sythu wedi cynyddu 600% ers 2004.

'Peryglus'

Ychwanegodd y gallai'r ffigurau fod yn waeth, oherwydd mai dim ond yr achosion mwyaf difrifol sy'n dod i'r uned.

Dyw'r ysbyty ddim yn cofnodi pa fath o sythwyr sy'n gyfrifol am y llosgiadau.

Yn aml sythwyr oedolion sy'n gyfrifol, ond mae Dr Nguyen yn pryderu y gallai'r rhai sydd wedi'u targedu at blant achosi niwed os ydynt yn cael eu defnyddio heb oedolyn yn bresennol.

"Mae codi braw arnaf," meddai.

"Fyddech chi ddim yn ystyried rhoi haearn smwddio i blentyn sythu eu gwallt, ond yn y bôn dyna beth sy'n digwydd."

Fe wnaeth y rhaglen ddangos rhai o'r teclynnau sythu i rieni a phlant yn Abertawe.

Dywedodd un fam: "Mae'r rhain yn bendant wedi eu hanelu at blant."

Roedd eraill o'r farn y byddent yn apelio at blant mor ifanc â phedair neu bump oed.

Safonau diogelwch

Fe wnaeth pob un o'r cwmnïau sy'n cynhyrchu'r teclynnau wadu ceisio targedu plant yn benodol, gan ychwanegu na ddylai'r sythwyr gael eu defnyddio heb fod oedolyn yn bresennol.

Fe wnaeth y rhaglen gysylltu ag Argos a Tesco, dau o'r cwmnïau sy'n gwerthu'r sythwyr.

Dywed y ddau gwmni fod y nwyddau maent yn gwerthu yn cydymffurfio â safonau diogelwch llym.

Fe wnaeth Argos, sy'n gwerthu'r amrywiaeth fwyaf o'r teclynnau, wadu eu bod yn targedu plant yn benodol - ond maen nhw'n derbyn eu bod yn apelio at blant.

Maen nhw nawr yn gaddo gwella eu disgrifiadau, er mwyn ei gwneud yn glir na ddylai'r sythwyr gael eu defnyddio gan blant.

Roedd Tesco yn gwerthu sythwyr am lai na £10, rhai oedd yn llawn delweddau cartŵn.

Dywedodd cyfarwyddyd ar y bocs eu bod yn addas ar gyfer plant wyth oed a hyn, ond doedd yna ddim sôn am lefel y tymheredd.

Ar ôl i'r rhaglen gysylltu â'r cwmni, penderfynodd Tesco roi'r gorau i werthu'r cynnyrch.

Bydd rhaglen X-Ray yn cael ei darlledu ar BBC1Cymru am 7:30pm.

Hefyd gan y BBC