Damwain farwol: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion ar ôl damwain angheuol ym Maerun ar gyrion Casnewydd nos Wener

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng fan Ford Transit wen a char Proton Persona gwyrdd tua 8.05 pm.

Cafodd gyrrwr y Proton, dyn 33 oed o Faerun, anafiadau difrifol a bu farw yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Ni anafwyd unrhyw un arall yn y ddamwain.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y ddamwain gysylltu ar heddlu ar 101 neu 01633 642404.