Nifer cathod bach yn broblem i ganolfan achub

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Karen Weed y bu bron i'r ganolfan redeg allan o fwyd i'r cathod wythnos yma

Mae canolfan achub anifeiliaid yn Sir y Fflint yn dweud ei fod yn cael trafferth ymdopi gyda chynnydd digynsail nifer cathod bach sydd angen cartrefi.

Mae Canolfan Achub Anifeiliaid Gogledd Clwyd wedi gorfod apelio am roddion o fwyd ar gyfer y cathod.

Dywedodd staff y ganolfan ei fod yn ymddangos mai diffyg ysbaddu'r anifeiliaid oedd achos y broblem.

Ar hyn o bryd mae'r ganolfan achub yn gartref i 81 o gathod - a thua hanner ohonynt yn gathod bach.

"Rydym wedi derbyn bocsys a bocsys o gathod bach yn ystod y misoedd diwethaf," meddai Karen Weed, swyddog lles y ganolfan.

"Rydym yn llawn dop. Mae'n golygu bod 'na bobl ar y rhestr aros sydd am ddod â'u cathod atom ond does dim lle iddynt."

Dywedodd Ms Weed ei fod yn ddigwyddiad anarferol i'r ganolfan a bod mis Tachwedd fel arfer yn gyfnod pan fyddai corlannau'r cathod bach ar gau ac yn cael eu glanhau.

"Ond allwn ni ddim wneud hynny eleni," meddai.

"Mae'n ymddangos bod 'na broblem eleni yn arbennig, lle nad yw pobl wedi ysbaddu eu cathod."

"Mae'n broblem fawr. Dwi ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli y gall cath ddod yn feichiog eto diwrnodau wedi iddo cael cathod bach."

Yn ôl Ms Weed byddai'r ganolfan wedi bod mewn trafferth pe na baen nhw wedi apelio am fwyd yn gynharach yn yr wythnos.

"Mae gennym ddigon o fwyd hyd at ddiwedd yr wythnos ond yna byddwn yn rhedeg allan," ychwanegodd Ms Weed.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol