BBC Cymru Fyw

Dyn yn euog o achosi marwolaeth dyn 22 oed o Ynys Môn

Published
image copyrightother
image captionRoedd Tomos Wyn Roberts wedi bod allan ym Mangor cyn cael ei ladd
Yn Llys y Goron Caernarfon cafwyd Jamie Williams, 19 oed o Fangor, yn euog o achosi marwolaeth peldroediwr ifanc drwy yrru'n beryglus.
Roedd y rheithgor yn trafod am awr.
Cafodd Tomos Wyn Roberts, 22 oed, ei daro gan gar wrth gerdded ar hyd yr A5114 yn Llangefni yn Nhachwedd y llynedd.
Fe fydd Williams a Daniel Owen, 22 oed, blediodd yn euog eisoes i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, yn cael eu dedfrydu ddydd Gwener.

Pen-blwydd

Roedd Williams wedi gwadu'r cyhuddiad ac roedd y farwolaeth dridiau ar ôl iddo basio ei brawf.
Dywedodd y barnwr y byddai "cyfnod hir yn y carchar" oherwydd "trosedd ofnadwy".
Clywodd y llys fod Mr Roberts wedi bod allan ym Mangor yn dathlu ei ben-blwydd.
Cafodd dacsi yn ôl i Langefni ac wrth gamu allan ar Ffordd Glanhwfa nesaodd dau gar tuag ato o gyfeiriad y dre' ac fe gafodd ei daro gan gar Vauxhall Corsa arian.
Cafodd ei daflu i'r awyr a chlywodd y rheithgor fod y gyrrwr tacsi wedi gweld y car arall, car Vauxhall Corsa coch, yn cael ei yrru o dan y corff tra oedd yn yr awyr.

Herio ei gilydd

Dywedodd Siôn ap Mihangel, ar ran yr erlyniad, fod y ddau yrrwr wedi achosi'r farwolaeth.
Roedd y ddau, meddai, wedi bod yn herio ei gilydd ar hyd strydoedd Llangefni cyn y ddamwain.
Oherwydd i gar Mr Williams deithio o dan gorff Mr Roberts tra ei fod yn yr awyr, dywedodd yr erlyniad fod y ddau gar yn "agos at ei gilydd".
Glaniodd corff Mr Roberts ganllath o'r tacsi ac roedd yn gwaedu'n drwm. Bu farw yn y fan a'r lle.
Stopiodd y ddau gar cyn i'r gyrwyr gamu allan ond fe yrrodd Mr Williams i ffwrdd yn gyflym i gyfeiriad Caergybi.

Straeon perthnasol

  • Teyrngedau i bêl-droediwr o Fôn