Safle pwll nofio treherbert
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cyngor sir yn dymchwel pwll nofio

22 Tachwedd 2012 Diweddarwyd 10:32 GMT

Ar ôl ymgyrch hir, mae pwll nofio Treherbert yn rhan uchaf Cwm Rhondda wedi ei ddymchwel.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cael eu cyhuddo o wneud hynny heb ymgynghori gyda phobl yr ardal gan arwain at bryder am yr effaith ar iechyd pobl gan fod y pwll nofio agosaf bron i bum milltir i ffwrdd yn Ystrad.

Mewn ymateb dywedodd Cyngor Rhondda Cynon Taf bod adeilad y pwll wedi dirywio'n fawr ers iddo gau dair blynedd yn ôl.

Gwenllian Glyn fu'n siarad efo pobl Treherbert.