Rhybudd am law trwm a gwyntoedd cryfion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y misoedd rhwng Ebrill a Mehefin y gwlypaf i gael eu cofnodi erioed

Mae rhybuddion tywydd wedi eu cyhoeddi ar draws Cymru gyda disgwyl glaw trwm a gwyntoedd cryfion.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren ar gyfer y rhan fwyaf o dde Cymru yn ystod dydd Iau a rhybudd melyn ar gyfer gweddill y wlad.

Dywedodd dyn tywydd BBC Cymru Derek Brockway y gallai'r tywydd achosi trafferthion gyda'r gwyntoedd ar eu gwaetha' ar hyd arfordir y gorllewin.

Ac mae 'na rybudd hefyd am achosion o lifogydd lleol wrth i'r glaw syrthio ar dir sydd eisoes yn wlyb.

"Mae'n destun pryder," meddai.

"Bydd gwyntoedd cryfion yn achosi trafferthion i deithwyr gyda gwyntoedd rhwng 50-70 milltir yr awr.

"Mae disgwyl tua 20mm o law ond gallai godi i 50mm mewn mannau."

Mae un lôn tua'r gorllewin ar yr M4 wedi cau rhwng cyffordd 24 (Coldra) a chyffordd 25 (Caerllion) oherwydd llifogydd.

Mae rhybuddion oren yn cynghori pobl i fod yn barod am dywydd garw, tra bod rhybuddion melyn yn eu rhybuddio i fod yn wyliadwrus.

Risg

Mae'r risg o lifogydd yng Nghymru yn uwch dros y gaeaf sydd i ddod oherwydd yr haf anarferol o wlyb a gafwyd, yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Swyddfa Dywydd.

Mae'r ddau gorff yn rhybuddio bod y tywydd dros fisoedd yr haf wedi arwain at amgylchiadau sy'n gwneud llifogydd yn fwy tebygol.

Roedd y misoedd rhwng Ebrill a Mehefin y gwlypaf i gael eu cofnodi erioed, ac mae tywydd gwlyb Gorffennaf, Medi a Hydref yn golygu bod afonydd yn llawn, y tir yn ddirlawn a lefelau dŵr mewn rhai ardaloedd yn eithriadol o uchel.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Swyddfa Dywydd bod llifogydd oherwydd dŵr ar wyneb y tir a'r ffyrdd yn fwy tebygol gan fod y tir yn ddirlawn.

Mae dros 1.1 miliwn o bobl yn y DU wedi cofrestru i dderbyn rhybuddion llifogydd gan Asiantaeth yr Amgylchedd, ac mae modd derbyn y rhybuddion drwy e-bost, neges destun neu neges llais i ffôn neu ffôn symudol.

Mae modd cofrestru ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol