Adroddiad yn nodi nad yw gofal iechyd yn ddigon da

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Hedldu Gwent
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Ronald Bowman yn Afon Llwyd ger Croes-y-ceiliog

Fe wnaeth dyn oedd yn diodde' o ddementia foddi mewn afon gerllaw'r ysbyty oedd i fod i ofalu amdano, medd ei fab.

Mae Nick Bowman wedi cyhuddo Ysbyty Sirol Panteg, Griffithstown, Torfaen, o beidio â gofalu'n ddigonol am ei dad, Ronald, 74 oed o Langstone, Casnewydd a fu farw yn gynharach eleni.

Caiff yr achos yma ei gynnwys mewn adroddiad gan Gymdeithas y Cleifion i safon gofal o fewn y gwasanaeth iechyd.

Mae'n nodi 13 enghraifft o gleifion neu deuluoedd dderbyniodd ofal gwael mewn ysbytai neu gartrefi gofal.

Doedd neb wedi gweld Mr Bowman ers iddo adael Ysbyty Panteg am 5.45pm ddydd Gwener Mehefin 29.

Bu arbenigwyr yn chwilio amdano, a chafwyd hyd i'w gorff yn Afon Llwyd ger Croes-y-Ceiliog, Cwmbrân ar Orffennaf 22.

"Mae fy nheulu a minnau yn credu ei fod yn ceisio croesi'r afon er mwyn mynd adref at fy Mam", meddai ei fab yn yr adroddiad.

"Roedd fy nheulu wedi cael gwybod y byddai rhywun yn sicrhau ei fod yn iawn bob 15 munud, ond roedd wedi dianc ddwywaith o'r blaen, unwaith i'r maes parcio ac unwaith i'r dderbynfa.

"Doedd y gofal ddim yn ddigon da."

'Damwain drasig'

Dywedodd Katherine Murphy, Prif Weithredwr y gymdeithas mai canlyniad trasig yr adroddiad ydi bod cynifer o gleifion yn cael eu gadael i lawr gan y gwasanaeth iechyd bob dydd.

"Y tu ôl i'r lleisiau yn yr adroddiad mae 'na lawer mwy o leisiau sydd ddim yn cael eu clywed," meddai.

"Tra bod llawer yn flach am y gwasanaeth iechyd...mae nifer gysylltodd gyda'n llinell gymorth yn cael profiad gwahanol iawn."

Dywedodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, sy'n gyfrifol am Ysbyty Panteg, yn yr adroddiad: "Mae ein meddyliau gyda theulu a ffrindiau Mr Bowman wedi'r ddamwain drasig hon ym mis Gorffennaf.

"Pan mae claf yn gadael ward yn annisgwyl mae ymchwiliad mewnol bob amser yn cael ei gynnal.

"Rydym wedi bod mewn cyswllt cyson gyda theulu Mr Bowman ac wedi rhannu canfyddiadau ein hymchwiliad gyda nhw mewn cyfarfod diweddar.

"Gan fod yr achos hwn yn destun cwyn ffurfiol ni fyddai'n briodol i wneud sylw pellach ar hyn o bryd."

Straeon perthnasol