Cyngor Powys yn rhoi golau yn ôl i rai o strydoedd Powys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cythruddodd Cyngor Powys rai cymunedau pan benderfynon nhw ddiffodd y goleuadau yn 2008

Bydd golau yn dod yn ôl i rai o strydoedd Powys ar ôl bod mewn tywyllwch am bedair blynedd.

Roedd y cyngor wedi diffodd nifer o oleuadau stryd er mwyn arbed arian.

Ond bellach mae cynllun i ddefnyddio bylbiau ynni isel wedi ei gymeradwyo.

Mae Cabinet Cyngor Powys wedi penderfynu gwario £1.4 miliwn i osod bylbiau LED.

Y gred yw bod 14,000 o oleuadau stryd ym Mhowys gan gynnwys y 4,470 gafodd eu diffodd.

Cafodd rhai cymunedau eu cythruddo gan y penderfyniad i ddiffodd y goleuadau yn 2008.

'Lleisio barn'

Ar ôl adolygiad ar y pryd fe benderfynwyd peidio diffodd pob un o'r lampau stryd dan sylw.

Fe wnaeth rhai unigolion a chynghorau tref dalu i gadw eu golau ymlaen hefyd.

Yn ôl yr awdurdod lleol bwriad y cynllun newydd yw lleihau'r ynni a ddefnyddir gan ddarparu goleuadau digonol mewn ardaloedd sensitif a thorri'r gost o gynnal goleuadau stryd.

Dywedodd y Cynghorydd Barry Thomas, aelod y cabinet sy'n gyfrifol am wasanaethau lleol ac amgylcheddol: "Mae'r cyngor wedi bod yn defnyddio nifer o ddulliau gan gynnwys goleuadau sy'n cael eu defnyddio rhan amser, defnyddio goleuadau LED, a diffodd rhai goleuadau i leihau effaith y cynnydd mewn costau ynni a lleihau ein hôl troed carbon.

"Bydd y polisi newydd yn cyfyngu'r ynni fydd yn cael ei ddefnyddio i'r un lefel â Medi 2008.

"Allwn ni ddim cynnig rhif penodol ar gyfer nifer y lampau y byddwn yn eu goleuo.

"Ond, ar gyfartaledd, bydd newid un bwlb confensiynol gan fwlb LED yn golygu y bydd dwy lamp sydd wedi eu diffodd yn gallu cael eu goleuo gan fwlb LED.

"Ni fyddwn yn goleuo pob un o oleuadau'r sir ond rydym yn hyderus y byddwn yn gallu cynnal safon resymol ar draws Powys ac y bydd cymunedau yn cael lleisio eu barn o ran ble fydd y goleuadau'n cael eu hail gynnau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol