'Hunllef' benthyciadau: Galw am gyfyngu ar gyfraddau llog

Ioan Wyn Evans
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Gallai dyled o ychydig gannoedd arwain at swm sylweddol mewn amser byr

Mae gwleidydd o Gymru wedi galw am gyfyngu ar y cyfraddau llog uchel y mae cwmnïau'n eu codi.

Ar raglen Manylu ar BBC Radio Cymru mae Nia Griffith, Aelod Seneddol Llanelli, yn dweud ei bod hi'n hen bryd roi stop ar fenthyciadau drud.

Dywedodd fod cannoedd yn ei hetholaeth wedi mynd i drafferthion ariannol ar ôl cymryd benthyciadau diwrnod cyflog ac y byddai mwy'n cael problemau wrth wario ar anrhegion Nadolig.

"Beth ddylen ni 'wneud yw cyfyngu ar y llog mae'r cwmnïau yn ei godi a chyfyngu ar y ffïoedd maen nhw'n eu codi hefyd," meddai.

"Mae pobl yn talu nid dwywaith neu dair gwaith ond mwy na hynny.

"Os nad ydyn nhw'n gallu talu ar y dydd maen nhw i fod i wneud, mae pethau'n mynd ymlaen ac ymlaen.

"Beth sy' angen yw cyfyngu ar y cwmnïau sy'n gallu gwneud llawer gormod o arian drwy fenthyca i bobl sydd ddim yn gallu ei fforddio fe."

Dyledion

Yn ôl arolwg cylchgrawn Which, dyw bron hanner y rhai sy'n cymryd benthyciadau diwrnod cyflog ddim yn gallu eu talu'n ôl.

Disgrifiad o’r llun,
Mae AS Llanelli am weld cyfyngu ar y llog mae'r cwmnïau yn ei godi

Dyna ddigwyddodd i Siân - nid ei henw iawn - mam sengl tri o blant o'r gogledd orllewin.

Yn 2009 cymerodd hi fenthyciad yn gyntaf oherwydd bod angen dod o hyd i ryw £400 i dalu am drwsio ei char.

Mae'r cwmnïau yn nodi mai eu bwriad yw benthyg symiau rhwng £100 a £1,000 dros gyfnod byr o hyd at ryw fis.

Dros £900

Ond oherwydd nad oedd Siân wedi gallu talu'n ôl yn y mis cynta', o fewn rhai misoedd roedd ei dyledion wedi cynyddu i dros £900 - wrth iddi fenthyg rhagor o arian i geisio'r talu'r benthyciad gwreiddiol.

Roedd hi'n teimlo ei bod hi mewn cylch dieflig ac oherwydd dros ddwy flynedd o ddyledion, roedd ei hiechyd yn dioddef.

"Mi oeddwn i'n teimlo mor sâl y llynedd oherwydd mod i'n poeni cymaint a doeddwn i ddim yn gallu gweld sut roeddwn i'n mynd i dalu'r arian yn ôl," meddai.

"Mi es i mor isel ac roeddwn i'n meddwl mai dim ond un ffordd allan oedd 'na.

"Roeddwn i'n eistedd yn yr ystafell fyw ar ôl i'r plant fynd i'r gwely ac yn meddwl y byddwn i'n cymryd gorddos.

"Weithiau roeddwn i yn y car ar y ffordd i'r gwaith ac yn meddwl y dylwn i roi fy nhroed lawr a gyrru i mewn i'r wal agosa'.

"Roedd petha mor ddrwg."

•Mwy am y stori yma ar Manylu, BBC Radio Cymru, 2pm, ddydd Mercher, Tachwedd 21. Ailddarllediad toc wedi 6.30pm, nos Sul, Tachwedd 25.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol