Vion Llangefni
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder amaethwyr am gwmni bwyd

20 Tachwedd 2012 Diweddarwyd 09:21 GMT

Dywed undebau ffermwyr bod penderfyniad i werthu busnesau Vion UK ym Mhrydain yn bryder mawr iddyn nhw.

Mae gan gwmni Vion ddau ladd-dy yng Nghymru; y naill ger Merthyr Tudful, a'r llall yn Gaerwen ar Ynys Môn. Mae pum safle prosesu bwyd ganddyn nhw yng Nghymru hefyd.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod nhw'n ffyddiog y bydd modd iddyn nhw werthu'r ffatrïoedd fel busnes cynhyrchiol sy'n gwneud elw.

Nia Thomas fu'n holi llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Emyr Jones, ar y Post Cyntaf fore Mawrth.