Asbestos mewn ysgol yng Nghwmcarn 'yn peryglu iechyd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd lefelau asbestos yn Ysgol Uwchradd Cwmcarn yn 'risg difrifol' medd yr adroddiad

Dywed adroddiad bod lefelau asbestos mewn ysgol a gaeodd yn ddisymwth fis diwethaf ddeg gwaith y lefelau derbyniol.

Cafodd Ysgol Uwchradd Cwmcarn ei chau wedi i weithwyr ddarganfod asbestos ym mhrif adeilad yr ysgol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gorchymyn pob ysgol i baratoi adroddiad ar lefelau asbestos.

Dangosodd arolwg i ysgol Cwmcarn bod yr asbestos yn "risg difrifol i iechyd" ac y dylid ei dymchwel, gan ategu archwiliad blaenorol.

Dywed yr adroddiad gan gwmni Santia Asbestos Management Limited y gallai'r asbestos yn y nenfwd fod wedi cael ei chwythu o gwmpas yr adeilad gan y sustem awyru.

Gallai gwaith ar sustem drydan yr ysgol, symud teiliau'r nenfwd yn y gwynt a hyd yn oed disgyblion yn crafu desgiau a chadeiriau ar loriau'r ystafelloedd fod wedi achosi niwed i'r byrddau asbestos, medd yr adroddiad.

Anymarferol

Dywedodd y cwmni yn yr adroddiad: "Rydym o'r farn nad yw'n ymarferol i barhau i gadw'r ysgol ar agor yn ei chyflwr presennol o weld y risg i'r rhai sy'n defnyddio'r adeilad."

Aiff yr adroddiad ymlaen i ddweud na fyddai'n ymarferol i adnewyddu'r adeilad, gan dynnu'r holl asbestos, o ystyried y gwelliannau diogelwch eraill a fyddai eu hangen.

Mae clinigau iechyd arbennig wedi cael eu sefydlu ar gyfer disgyblion a rhieni'r ysgol, a gaeodd ar ddydd Gwener Hydref 12.

Mae'r disgyblion bellach yn cael eu haddysgu 12 milltir i ffwrdd yng nghampws Coleg Gwent yng Nglyn Ebwy am weddill y flwyddyn addysgol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol