Gŵr yn cyfaddef dynladdiad ei wraig

Cyhoeddwyd

Mae dyn gafodd ei gyhuddo o lofruddiaeth wedi i gorff ei wraig gael ei ganfod mewn cist car y tu allan i orsaf heddlu wedi cyfaddef i'r drosedd o ddynladdiad.

Ymddangosodd John Yates, 57 oed, o Warrington trwy gyswllt fideo yn Llys y Goron Caernarfon am wrandawiad barodd saith munud.

Gwadodd Mr Yates lofruddio Barbara Yates, 49 oed mewn lleoliad anhysbys cyn i'w chorff gael ei ganfod y tu allan i orsaf heddlu yn Llanelwy, Sir Ddinbych ym mis Gorffennaf eleni.

Mae achos llys wedi'i bennu ar gyfer mis Chwefror.

Cafodd Mr Yates ei gadw yn y ddalfa.

Gohiriodd y Barnwr Merfyn Hughes QC yr achos tan y bydd gwrandawiad arall ar Ragfyr 3.