BBC Cymru Fyw

Oedi wedi gwrthdrawiad

Published
Mae oedi ar un o briffyrdd y de-ddwyrain yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a lori.
Mae'r A48 wedi ei chau i gyfeiriad y dwyrain yn Sir Casnewydd.
Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng cyffordd 28 o'r M4 a'r gyffordd gyda'r B4239/B4237 Ffordd Caerdydd ger cylchfan Pont Ebwy.
Mae'r gwasanaethau brys ar y safle ar hyn o bryd, a does dim manylion wedi eu cyhoeddi am unrhyw anafiadau.