Alun Cairns: 'Angen i'r llywodraeth fod yn atebol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae adroddiad cynta'r comisiwn yn cael ei gyhoeddi ddydd Llun

Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy atebol wrth wario arian cyhoeddus, meddai'r Aelod Seneddol, Alun Cairns.

Ddydd Llun mae adroddiad cynta' Comisiwn Silk yn cael ei gyhoeddi.

Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, ofynnodd i'r comisiwn ystyried a ddylai Gweinidogion Cymru fod yn fwy atebol am yr arian y maen nhw'n ei wario ac os felly, sut.

Ar raglen The Politics Show Wales dywedodd Aelod Seneddol Ceidwadol Bro Morgannwg: "Beth bynnag y bydd Silk yn ei argymell mae angen i Weinidogion Cymru fod yn llawer mwy atebol am y modd maen nhw'n gwario arian.

'Darbodus'

"Os bydd Silk yn argymell pwerau trethu, mae angen meddwl yn ofalus gan fod pwerau o'r fath yn effeithio ar fwyafrif trethdalwyr.

"Mae gwario arian eich hun yn golygu bod yn llawer iawn mwy darbodus."

Ym mis Hydref cyhoeddwyd y byddai Llywodraeth Cymru'n cael pwerau benthyca cyfalaf cyfyngedig.

Ond roedd hyn ar yr amod bod yna ffrwd refeniw annibynnol fel pwerau trethu, yr hyn y byddai Comisiwn Silk yn ei ystyried.

Ar y pryd dywedodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt: "Mae'r datganiad yr ydyn ni'n ei gyhoeddi yn cynnwys ymrwymiad newydd y ddwy lywodraeth i adolygu trywydd cyllid cymharol Cymru yn adolygiadau gwariant y dyfodol.

'Pryder'

"Rwy'n croesawu'r penderfyniad mewn egwyddor i ddatganoli pwerau benthyca cyfalaf, a dylai hynny roi arf ychwanegol i Lywodraeth Cymru er mwyn sbarduno twf economaidd."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol, David Jones: "Yn ogystal â'r pwerau benthyca cyfalaf mewn egwyddor, mae Llywodraeth y DU wedi cydnabod y pryder yng Nghymru ynghylch y cydgyfeirio hirdymor ac mae wedi ymrwymo i ystyried yr opsiynau er mwyn mynd i'r afael â hyn unwaith y bydd yn ailgychwyn.

"Mae ymrwymiadau heddiw yn sylfaen gref ar gyfer cydweithio â Llywodraeth Cymru wedi i Gomisiwn Silk gyflwyno ei adroddiad."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol