BBC Cymru Fyw

Deddf Iechyd Meddwl: 330 o blant mewn celloedd

Published
image captionDaeth yn amlwg fod rhai wedi eu cadw am fwy na 24 awr
Cafodd 347 o blant mor ifanc ag 11 oed eu cadw mewn celloedd yng Nghymru a Lloegr y llynedd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.
Roedd y BBC wedi gwneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
Daeth yn amlwg fod rhai wedi eu cadw am fwy na 24 awr pan nad oedd llefydd ar gael mewn unedau seiciatryddol neu gartrefi plant.
Nid oedd y plant hyn o angenrheidrwydd wedi cyflawni trosedd.

14 oed

Roedd Heddlu Dyfed-Powys wedi cadw plentyn 14 oed a Heddlu'r Gogledd wedi cadw person ifanc 16 oed.
Doedd manylion Heddlu'r De a Heddlu Gwent ddim yn gyflawn.
Dywedodd Lucie Russell, Cyfarwyddwr Ymgyrchu elusen Meddyliau Ifanc: "Y broblem yw ein bod ni'n eu cosbi nhw oherwydd eu bod nhw'n fregus ac yn llawn gofid.
"Mae eu cadw nhw mewn cell yn gwaethygu'r sefyllfa, mwy o baranoia a dychryn.
"Ac mae'n adlewyrchu'r hyn sy'n digwydd yn ein cymdeithas ni - mwy o bwysau ar wasanaethau a'r heddlu'n gorfod ymateb fel hyn."

Ysbyty

Mae'r Ddeddf Iechyd Meddwl yn golygu y gall yr heddlu fynd â rhywun sy'n cael ei amau o fod yn sâl yn feddyliol - ac sy' angen gofal - i "le diogel" er mwyn cael ei asesu.
Fel arfer, mae "lle diogel" yn golygu ysbyty, cartre' gofal neu unrhyw le arall addas ond o dan amgylchiadau eithriadol, fe allai olygu gorsaf heddlu.
Mae modd cadw rhywun am hyd at 72 o oriau.
Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Iechyd: "Rydym yn paratoi trefn well fel y bydd pobl ifanc yn cael gofal addas."
Mae llefarydd ar ran Cymdeithas Uwchswyddogion yr Heddlu wedi dweud: "Mewn rhai ardaloedd cadw plentyn mewn cell yw'r unig ddewis."
The World This Weekend, Radio 4, 1pm.

Straeon perthnasol

  • Iechyd meddwl: Hyfforddi 10,000 i roi cymorth