Ceredigion yn ennill Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cystadlu brwd drwy gydol y dydd yn Abergwaun

Ceredigion oedd yn fuddugol yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru wrth guro Sir Gaerfyrddin o un pwynt.

Ceredigion oedd â'r côr gorau, Steffan Prys Roberts o Feirionnydd enillodd yr unawd sioe gerdd a Rhian Davies o Sir Gaerfyrddin enillodd y monolog.

Gwenno Elin Gruffith o Glwb Llangybi yn Eryri enillodd y Gadair.

"Dyma lenor y gystadleuaeth," meddai'r beirniad, Mererid Hopwood. "Mae'r dweud yn gyforiog o ddisgrifiadau byw."

'Edrych ymlaen'

Ei ffugenw oedd Buddug ac roedd ei stori fer ar y testun Mynydd o safbwynt plentyn bach unig.

Roedd cannoedd yn yr Eisteddfod yn Neuadd Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun ddydd Sadwrn.

"Mae'r sir i gyd wedi bod yn edrych ymlaen at y diwrnod," meddai Joy Cornock, Cadeirydd y Pwyllgor Eisteddfod ac aelod o Glwb Ffermwyr ifanc Abergwaun, cyn y digwyddiad.

"Fe gawson ni lawer o gystadlu yn yr Eisteddfod Sir ac mae llawer o eitemau lleol wedi mynd ymla'n at y Genedlaethol.

"Mae'r cystadlu o safon unrhyw Eisteddfod Genedlaethol, gyda chymysgedd o ganu, llefaru, cerddoriaeth ac ati.

'Hiwmor'

"Hefyd mae 'da ni'r elfen ychwanegol o hiwmor, sgetshus doniol ac yn y bla'n.

"Gobeithio y bydd y diwrnod yn llawn o sbort."

Roedd y sir yn weithgar iawn, meddai, 13 o glybiau, y cynta' wedi ei sefydlu 70 mlynedd yn ôl.

Y beirniaid oedd Miss J Eirian Jones a Miss Fflur Wyn (Cerdd), Mrs Ann Pash (Llefaru), Mr Iwan John Williams (Adran Ysgafn) a Mrs Mererid Hopwood a Eifion Daniels (Gwaith Cartref).

Dyma'r uchafbwyntiau:

Côr: Ceredigion;

Unawd Sioe Gerdd: Steffan Prys Roberts, Meirionnydd;

Monolog: Rhian Davies, Sir Gaerfyrddin;

Parti Deulais: Llysyfran, Sir Benfro;

Y Ddeuawd: Alaw ac Enlliw Lloyd Pugh, Eryri;

Deuawd Ddoniol: Endaf a Deian, Sir Gaerfyrddin;

Adroddiad Digri: Elin Angharad Rees Ellis, Eryri;

Canu Emyn: Enlli Lloyd Pugh, Eryri;

Sgets: Mydroilyn, Ceredigion;

Ensemble Lleisiol: Mydroilyn, Ceredigion;

Parti Llefaru

Parti Llefaru: Bro'r Dderi, Ceredigion;

Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant: Alaw ac Enlli, Eryri;

Pop: Heledd Thomas, Llangadog, Sir Gaerfyrddin;

Unawd 21 neu iau: Sion Eilyr Roberts, Clwyd;

Unawd Alaw Werin: Mared Emlyn Parry, Meirionnydd;

Limrig: Gwennan Davies, Ceredigion;

Blog - 21 neu iau: Anna Bowen, Sir Gaerfyrddin;

Celf: Mari Hughes, Eryri;

Sgrifennu Sgets: Nia Medi Williams, Ynys Môn.

Straeon perthnasol