Cystadleuwyr yn heidio i Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Joy Cornock: 'Gobeithio y bydd y diwrnod yn llawn o sbort.'

Mae cannoedd wedi heidio i Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2012 yn Neuadd Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun.

Dechreuodd yr Eisteddfod am 10.30am.

"Mae'r sir i gyd wedi bod yn edrych ymlaen at y diwrnod," meddai Joy Cornock, Cadeirydd y Pwyllgor Eisteddfod ac aelod o Glwb Ffermwyr ifanc Abergwaun.

"Fe gawson ni lawer o gystadlu yn yr Eisteddfod Sir ac mae llawer o eitemau lleol wedi mynd ymla'n at y Genedlaethol.

"Mae'r cystadlu o safon unrhyw Eisteddfod Genedlaethol, gyda chymysgedd o ganu, llefaru, cerddoriaeth ac ati.

'Hiwmor'

"Hefyd mae 'da ni'r elfen ychwanegol o hiwmor, sgetshus doniol ac yn y bla'n.

"Gobeithio y bydd y diwrnod yn llawn o sbort."

Roedd y sir yn weithgar iawn, meddai, 13 o glybiau, y cynta' wedi ei sefydlu 70 mlynedd yn ôl.

Y beirniaid yw Miss J Eirian Jones a Miss Fflur Wyn (Cerdd), Mrs Ann Pash (Llefaru), Mr Iwan John Williams (Adran Ysgafn) a Mrs Mererid Hopwood a Eifion Daniels (Gwaith Cartref).

Mae'r Seremoni Gadeirio am 6.30pm.

Darllediad Radio Cymru nos Sadwrn rhwng 7.30pm a hanner nos.

Straeon perthnasol