Uned mân anafiadau Ysbyty Rhuthun ar gau tan Dachwedd 26

Cyhoeddwyd

Mae swyddogion wedi eu beirniadu am gau uned mân anafiadau ysbyty cymunedol oherwydd prinder staff.

Dywedodd AC Gorllewin Clwyd, Darren Millar, nad oedd y sefyllfa yn Ysbyty Rhuthun ers pythefnos "yn ddigon da".

Ond mae rheolwyr yr ysbyty wedi dweud bod y penderfyniad oherwydd diogelwch y cleifion.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y byddai'n ailagor ar Dachwedd 26.

Yn y cyfamser, mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal oherwydd y bwriad i gau'r uned.

Y nod yw cau unedau tebyg ym Mlaenau Ffestiniog, Bae Colwyn, Llangollen, Y Fflint, Yr Wyddgrug a'r Waun.

'Amharu'

"Mae'n ymddangos bod 'na amharu yn gyson yn Uned Mân Anafiadau Ysbyty Cymunedol Rhuthun," meddai Mr Millar, llefarydd ei blaid ar iechyd.

"Yn sicr, mae hyn yn bryder i'm hetholwyr ac maen nhw hefyd yn poeni am y bwriad i gau.

"Ychydig cyn y Nadolig y llynedd caeodd y bwrdd yr uned am dri mis oherwydd 'pwysau'r gaeaf'.

"Ym mis Hydref fe gafodd oriau agor yr uned eu lleihau am bythefnos a rwan mae'r uned wedi cau.

"Mae hyn yn gorfodi cleifion i deithio i gael gwasanaeth, sy'n chwerthinllyd pan mae 'na uned ar garreg y drws."

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd fod rhaid i gleifion fynd i'r feddygfa neu Uned Mân Anafiadau Ysbyty Dinbych.

Roedd yn debyg, meddai, fod y penderfyniad i gau'n effeithio ar un claf y dydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol