Alun Michael yn cael ei ethol fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru

Alun Michael Image copyright Llafur Cymru
Image caption Mae Alun Michael yn gyn Ddirprwy Ysgrifennydd Cartref

Alun Michael ydi Comisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf De Cymru.

Cafodd ei ethol o flaen y tri ymgeisydd arall wedi'r cyfri ym Mhort Talbot ddydd Gwener.

Y comisiynwyr fydd yn gosod agenda ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi neu ddiswyddo'r prif gwnstabl.

Roedd 'na bedwar ymgeisydd ar gyfer y swydd, ymgeisydd Llafur, Ceidwadol a dau ymgeisydd annibynnol.

Ymddiswyddodd Mr Michael fel AS De Caerdydd a Phenarth ar ôl gyrfa o 25 mlynedd yn San Steffan er mwyn ymgeisio ar gyfer y sedd.

Roedd ei fab Tal yn ymgeisio ar gyfer yr un swydd yn ardal Heddlu Gogledd Cymru ar ran y Blaid Lafur ond cafodd ei drech gan Gyn Gwnsler Cyffredinol Cymru, Winston Roddick.

Mae Mr Michael yn gyn-Ysgrifennydd Cymru, cyn-Wedinidog yn y Swyddfa Gartref a fo oedd Prif Ysgrifennydd cyntaf y Cynulliad.

Dywedodd mai ei flaenoriaeth fyddai gwneud yn siwr bod Heddlu De Cymru yn canolbwyntio adnoddau ar wneud cymunedau yn fwy diogel, heb droseddau, a sicrhau bod yr heddlu yn atebol i'r cyhoedd.

Fe wnaeth Steve Trigg, Cadeirydd Ffederasiwn Heddlu De Cymru longyfarch Mr Michael.

"Dwi'n edrych ymlaen at gyd-weithio gyda fo ar faterion a fydd yn effeithio ar ein haelodau a'r gymuned yn ehangach.

"Mae'n amser heriol i bawb ac yn enwedig i gymryd swydd fel yma ond dwi'n gwybod bod Mr Michael yn awyddus i wella'r ddarpariaeth plismona yn ein hardal."

De Cymru: Etholwyd Alun Michael
Nifer â bleidleisiodd: 142,434 (14.7%)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Alun Michael Llafur 72,751 54.4 Etholwyd
Michael Baker Annibynnol 60,784 45.6
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Michael Baker Annibynnol 46,264 32.5 14,520
Caroline Jones Ceidwadwyr 20,913 14.7
Alun Michael Llafur 66,879 47.0 5,872
Tony Verderame Annibynnol 8,378 5.9

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.