Ethol Ian Johnston yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent

Ian Johnston Image copyright Ian Johnston
Image caption Roedd Ian Johnston yn Lywydd Cymdeithas Uwcharolygwyr yr Heddlu

Y cyn-blismon Ian Johnston sydd wedi cael ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf Gwent.

Bydd yn gosod agenda ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi neu ddiswyddo'r prif gwnstabl.

Roedd 'na bedwar ymgeisydd ar gyfer y swydd, un Llafur, un Ceidwadol a dau ymgeisydd annibynnol.

Trechodd Hamish Sanderson, yr ymgeisydd Llafur, yn yr ail rownd a dim ond 14% bleidleisiodd yn ardal Gwent.

Mewn un orsaf bleidleisio yng Nghasnewydd doedd neb wedi pleidleisio.

Doedd y cyngor sir ddim yn fodlon dweud pa ward ond mae BBC Cymru yn deall mai ward Betws oedd hi.

Gwent: Etholwyd Ian Johnston (Annibynnol)
Nifer a bleidleisiodd: 59,366 (14%)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Ian Johnston Annibynnol 29,748 54.7 Etholwyd
Hamish Sanderson Llafur 24,636 45.3
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Ian Johnston Annibynnol 23,531 39.6 6,217
Hamish Sanderson Llafur 23,087 38.9 1,549
Nick Webb Ceidwadwyr 6,630 11.2
Christopher Wright Annibynnol 6,118 10.3

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.