Winston Roddick yw Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Winston Roddick QC Image copyright BBC news grab
Image caption Winston Roddick oedd Cwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru

Winston Roddick ydi Comisiynydd Heddlu a Throsedd cyntaf Gogledd Cymru.

Cafodd y bargyfreithiwr a chyn uwch ymgynghorydd cyfreithiol i'r Cynulliad ei ethol cyn pedwar ymgeisydd arall wedi'r cyfri yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy yng Nghei Connah.

Y comisiynwyr sy'n gosod agenda ar gyfer y llu, goruchwylio'r gyllideb a phenodi neu ddiswyddo'r prif gwnstabl.

Llwyddodd Mr Roddick i drechu Tal Michael o'r Blaid Lafur yn yr ail rownd gyda mwyafrif o 8,560.

Mr Roddick ydi un o brif fargyfreithwyr Cymru a Chwnsler Cyffredinol cyntaf Cymru, yr ymgynghorydd cyfreithiol ucha' yn y Cynulliad.

Plismon

Cychwynnodd ei yrfa yn blismon ar strydoedd Lerpwl cyn dod yn fargyfreithiwr yng Nghymru a Llundain.

Bu'n Gofiadur Llys y Goron yng Nghaernarfon, Yr Wyddgrug a Chaer. Yn ddiweddar, ymddiswyddodd fel Cofiadur Anrhydeddus yng Nghaernarfon.

Roedd wedi dweud bod rhaid i'r comisiynydd weithredu'n annibynnol ar unrhyw ddylanwad gwleidyddol.

Wedi'r fuddugoliaeth dywedodd ei fod yn ymwybodol "o'r sialens fawr" oedd o'i flaen.

"Dwi'n gobeithio fy mod yn barod am yr her a chael cymorth y rhai sydd â diddordeb yn y maes," meddai.

"Dwi'n gwneud addewid personol y byddaf yn ymroi i'r sialensau a gwneud fy ngorau ...i wneud yn siwr bod pobl gogledd Cymru yn cael y gwasanaeth heddlu maen nhw'n ei haeddu."

Cydweithio

Roedd Mr Michael yn gyn-brif weithredwr Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru.

Roedd ei dad, Alun Michael, yn sefyll am yr un swydd yn Ne Cymru, lle enillodd.

Mae Richard Eccles, ysgrifennydd Ffederasiwn Heddlu Gogledd Cymru, sy'n cynrychioli swyddogion yr heddlu, wedi ysgrifennu at Mr Roddick yn gofyn iddo amlinellu ei gynlluniau.

"Rydym eisiau gweld y Comisiynydd newydd cyn-gynted â phosib ac rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio â fo.

"Mae'n cymryd yr awennau ar adeg allweddol i blismona.

"Mae toriadau 20% y llywodraeth yn dechrau dwyn ffrwyth ac mae'n cael effaith ar wasanaeth rheng flaen."

Gogledd Cymru: Etholwyd Winston Roddick (Annibynnol)
Nifer â bleidleisiodd: 77,753 (14.8%)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Winston Roddick Annibynnol 35,688 56.8 Etholwyd
Tal Michael Llafur 27,128 43.2
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Richard Hibbs Annibynnol 11,453 14.7
Colm McCabe Ceidwadwyr 11,485 14.8
Tal Michael Llafur 23,066 29.7 4,062
Warwick Nicholson UKIP 6,034 7.8
Winston Roddick Annibynnol 25,715 33.1 9,973

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.