Codi arian ar Ddiwrnod Plant Mewn Angen

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Pudsey wedi bod yn fascot yr apêl ers 1985.

Mae bron £1.3m wedi ei godi yng Nghymru ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.

Dywedodd Pennaeth Plant mewn Angen, Marc Philips: "Mae hyn yn swm rhyfeddol ac rydyn ni'n hynod o ddiolchgar i bawb sy' wedi cyfrannu."

Y digwyddiad mwyaf yng Nghymru oedd cyngerdd mawreddog yn Arena'r Motorpoint yng Nghaerdydd nos Wener ble oedd côr o 1,000 o leisiau pobl ifanc o siroedd y de.

Roedden nhw'n canu gyda seren y West End, John Owen-Jones, a'r soprano ifanc, Gwawr Edwards.

Yn ystod y dydd roedd gweithgareddau mewn ysgolion, gweithleoedd a chymunedau.

Dyma ambell enghraifft:

media captionAeth Rhian Price i Hospis Ty'r Eos yn Wrecsam i glywed am gynllun arbennig sy'n helpu plant a phobol ifanc ddelio â straen wedi profedigaeth.

•Charlie, saith oed, yn seiclo 50 milltir o Gaer i Landudno;

•Irene Winn o'r Waun yn torri ei gwallt oedd yn estyn at ei chanol;

•Rajoo yn y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn lliwio ei farf yn felyn fel teyrnged i Pudsey;

•Jason Bray a Mike Clement o Western Power Distribution yn treulio 48 awr ar ben polyn trydan 15m o uchder yn Abertawe;

•Canolfan Hamdden Llanelli yn trefnu cystadleuaeth Zumbathon v Rowathon

•Anthony Toye yn gwisgo fel Siôn Corn bob dydd am wythnos;

•Sawl cystadleuaeth bwyta chili yn cael eu cynnal, ynghyd â thunelli o gacennau a bisgedi, oriau o ddistawrwydd noddedig, llwythi o wacsio ac eillio pennau, a milltiroedd o deithiau cerdded, a phrofion ffitrwydd.

Er mwyn cyfrannu gallwch ffonio 0345 733 22 33 neu ewch i'r wefan bbc.co.uk/cymru/pudsey.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC