BBC Cymru Fyw

Cyfle i brynu tir ym Mrycheiniog

Published
image copyrightother
image captionYn ôl yr asiant, mae'r tir i gyd ar werth am £145.000.
Mae 2,500 aceri o dir comin ar werth ym Mrycheiniog.
Dyma'r trydydd tro yn unig mewn 300 mlynedd i Dir Comin Epynt ddod ar werth i'r cyhoedd.
Mae'r tir ger maes hyfforddi Pontsenni wedi ei rhannu'n bedair.
Bydd cynigion yn cael eu derbyn ar gyfer y 2,500 acer i gyd, neu'r pedair rhan ar wahân.
Mae Tir Comin Epynt wedi ei gofrestru'n dir amaeth gradd 5.
Mae'n bosib bydd yna ddiddordeb i adeiladu ffermydd gwynt yno oherwydd uchder y tir a'r gwyntoedd cryfion.
Bydd angen caniatâd cynllunio cyn gwneud hyn.
Mae gan borwyr yr hawl i bori defaid, ceffylau a merlod ar y tir.
Mae bron i 230 o borwyr yn cymryd mantais o'r hawliau yma.

'Digwyddiad prin'

Dywedodd Frandis Chester-Master, cyfarwyddwr y cwmni asiant sy'n gwerthu'r tir, "Mae o'n ddigwyddiad prin iawn i dir o'r fath gael ei farchnata'n gyhoeddus.
"Gan ei fod o ddiddordeb i ffermwyr lleol a datblygwyr ffermydd gwynt, nid yw'n annisgwyl ein bod yn barod wedi derbyn cryn dipyn o ddiddordeb a chynigion.
"Byddem felly yn annog unrhyw un arall â diddordeb i gofrestru'r diddordeb cyn gynted ac sy'n bosib."
Mae Dr Lance Mytton o grŵp Cadwraeth Ucheldir Powys, sydd wedi ymgyrchu yn erbyn tyrbinau gwynt yn yr ardal, yn gobeithio na fydd y tir yma yn cael ei ddefnyddio i'r pwrpas hwnnw.
"Byddem fel grŵp yn erbyn rhoi unrhyw fath o dyrbinau ar dir comin," meddai.
"Mae o'n sicr wedi bod yn bolisi yn y gorffennol ym Mhowys i amddiffyn tir comin a'i gadw yn dir agored er lles pawb.
"Felly nid ydwyf yn poeni'n ormodol os bydd y fath fenter yn cael caniatâd cynllunio."
Dywedodd Kate Ashbrook, ysgrifennydd cyffredinol Cymdeithas Mannau Agored, y byddai'r corff cadwraeth yn brwydro yn erbyn unrhyw gynlluniau i ddatblygu'r tir.

'Maen tramgwydd'

"Mae'r tir comin hwn yn rhan allweddol o dirlun Cymru," meddai.
"Rydym yn pryderu y bydd y tir yn cael ei hysbysebu ar gyfer datblygu fferm wynt gallai olygu bod prynwyr posib yn meddwl y gallan nhw wneud elw o'r tir comin hwn.
"Ond mae 'na sawl maen tramgwydd cyn datblygu tyrbinau gwynt ar dir comin.
"Mae angen caniatâd cynllunio ac mae'n rhaid i ddatblygwyr gael caniatâd y porwyr a Gweinidog yr Amgylchedd ar gyfer darparu tir addas yn lle'r tir comin, sydd wrth gwrs, yn amhosib."
Yn ôl yr asiant, mae'r tircomin ar werth am £145,000.
Roedd y comin unwaith yn rhan o Stad Tredegar.
Prynodd y perchennog presennol y tir ym 1984 a dyma'r trydydd tro yn unig i'r tir fynd ar y farchnad er 1700.

Straeon perthnasol

  • Cwmni ynni gwynt yn apelio