Llafur yn ennill De Caerdydd

Stephen Doughty
Image caption Wedi'r fuddugoliaeth galwodd Steven Doughty am 'well teimlad o gymuned a chymdeithas'

Mae'r Blaid Lafur wedi dal gafael ar etholaeth Seneddol De Caerdydd a Phenarth mewn is-etholiad.

Cipiodd Stephen Doughty y sedd gyda 9,193 o bleidleisiau, 5,334 yn fwy na'r Ceidwadwyr.

Y Democratiaid Rhyddfrydol oedd yn drydydd a Phlaid Cymru yn bedwerydd.

Lefel y pleidleisio oedd 25.65% tra oedd mwy na 60% yn Etholiad Cyffredinol 2010.

Bydd Mr Doughty yn olynu Alun Michael ildiodd ei sedd ar ôl 25 mlynedd er mwyn ymgeisio yn yr etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

Curodd yr Aelod Seneddol newydd saith o ymgeiswyr erail.

Dywedodd Mr Doughty, cyn bennaeth Oxfam Cymru, fod ei fuddugoliaeth yn "gondemniad" o bolisïau a blaenoriaethau Llywodraeth y DU, yn enwedig ar faterion fel y cynnig am dâl rhanbarthol.

Galwodd am reolaeth lymach ar y banciau a "gwell teimlad o gymuned a chymdeithas", gyda mwy o bwyslais ar degwch.

Mae Llafur wedi ennill y sedd ers iddi gael ei chreu yn 1983 ac mae'r blaid wedi cynrychioli y rhan ddeheuol o'r brifddinas yn y Senedd yn ddi-dor ers i James Callaghan gael ei ethol gynta' fel Aelod Seneddol yn 1945.

Mae De Caerdydd a Phenarth yn cynnwys ardaloedd fel Grangetown, Trebiwt a Bae Caerdydd, yn ogystal â thre' Penarth ym Mro Morgannwg.

Gyda 78,000 o etholwyr, dyma'r sedd fwya' yng Nghymru o ran pleidlais.

CANLYNIADAU IS-ETHOLIAD DE CAERDYDD A PHENARTH 2012
Ymgeiswyr Plaid Pleidleisiau %
Stephen Doughty Llafur 9,193 47.3
Robert Griffiths Comiwnydd 213 1.1
Andrew Jordan Llafur Sosialaidd 235 1.2
Bablin Molik Democrat Rhyddfrydol 2,103 10.8
Luke Nicholas Plaid Cymru 1,854 9.5
Anthony Slaughter Y Blaid Werdd 800 4.1
Craig Williams Ceidwadwyr 3,859 19.9
Simon Zeigler UKIP 1,179 6.1

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.