BBC Cymru Fyw

Gwrthod fferm wynt?

Published
Mae swyddogion cynllunio yn argymell gwrthod caniatâd cynllunio i gynllun dadleuol i godi fferm wynt 21 tyrbin yn Sir Gaerfyrddin.
Bydd y pwyllgor cynllunio'n trafod cais i godi'r tyrbinau ar Fynydd Llanllwni ger Llanybydder ddydd Mawrth nesaf.
Mae'r safle o fewn ardal Tan 8.
Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am bolisi Tan 8, cyfyngu datblygiadau ffermydd gwynt enfawr i saith ardal benodol yng Nghymru.
Cwmni RES sy'n gwneud y cais cynllunio.
Mae'r cyngor wedi derbyn 370 o lythyrau yn gwrthwynebu'r cais i godi'r tyrbinau ar dir fferm Bryn Llywelyn.