Gwahardd dau swyddog tân dros dro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Gwasnaeth Tân ac Achub Canolbarth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Pympiau Ymateb Gwledig eu cyflwyno ar gyfer taclo tanau mewn ardaloedd gwledig

Mae undeb y frigâd dân wedi beirniadu penaethiaid ar ôl i ddau ddiffoddwr gael eu gwahardd o'u gwaith dros dro.

Daw hyn yn dilyn honiadau bod y ddau wedi datgelu gwybodaeth gyfrinachol ar ôl nam gyda Phwmp Ymateb Gwledig yn ardal Llanbedr Pont Steffan ar Dachwedd 7.

Honnir bod y ddau swyddog wedi eu gwahardd oherwydd iddynt ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol.

Yn ôl Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru digwyddodd y nam ar ôl i'r peiriant ddiffodd tân yng Nghellan tua 4:00pm

Mae Undeb y Frigâd Dân Cymru hefyd wedi beirniadu'r ffordd cafodd un o'u haelodau wybod ei fod wedi cael ei wahardd.

Cafodd y Pympiau Ymateb Gwledig, sy'n cael eu cludo mewn faniau, eu cyflwyno er mwyn taclo tanau mewn ardaloedd gwledig.

Yn gynharach eleni fe wnaeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru brynu 17, gyda 14 ohonynt yn cael eu defnyddio fel ail injan mewn gorsafoedd.

Yn dilyn hyn cyflwynodd Undeb y Frigâd Dân rybudd diogelwch dwys i'r gwasanaeth tân gan honni nad yw'r pympiau newydd yn gallu cludo digon o ddŵr.

'Gwahardd o'u gwaith'

Mae'r Gwasanaeth Tân yn cynnal ymchwiliad ar y cyd gydag Undeb y Frigâd Dân i'r digwyddiad yng Nghellan.

Gwnaeth yr undeb dderbyn adroddiadau nad oedd y pwmp wedi gweithio gan amharu ar y gwaith o reoli'r tân am gyfnod.

Ond dywed y Gwasanaeth Tân fod y pwmp wedi methu ar ôl i'r tân gael ei ddiffodd.

Dywedodd Barrie Davies, ysgrifennydd undeb y frigâd dân yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru: "Gallaf gadarnhau bod aelodau o'r undeb wedi eu gwahardd o'u gwaith dros dro.

'Ffiaidd'

"Dydw i ddim wedi derbyn dim gwybodaeth hyd yn hyn gan y gwasanaeth tân ond fe wnaeth nifer o'n haelodau gysylltu â mi i ddweud bod y pwmp dŵr wedi methu.

"Mae gan ein haelodau bob hawl i hysbysu swyddogion yr undeb ynghylch digwyddiad o'r fath.

"Rwy'n anhapus iawn hefyd oherwydd bu'n rhaid i un o'n haelodau yrru i'r gwaith cyn derbyn llythyr yn dweud ei fod wedi'i wahardd dros dro.

"Yn amlwg roedd yr aelod dan deimlad wrth yrru adref ac rwy'n meddwl bod hyn yn ffordd ffiaidd o ddelio â rhywun."

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth: "Gallwn gadarnhau bod dau aelod o staff wedi eu gwahardd dros dro. Rydym yn cynnal ymchwiliad felly ni fyddai'n briodol inni ddweud mwy ar hyn o bryd."

Ychwanegodd y llefarydd fod tair injan dân wedi eu hanfon i ddiffodd y tân gafodd ei achosi gan declyn trydanol.

"Y Pwmp Ymateb Gwledig oedd y cyntaf i gyrraedd ac ar ôl i'r tân gael ei ddiffodd, fe ddatblygodd nam," meddai.

"Ond cafodd y broblem ei ddatrys ac roedd y pwmp yn gweithio unwaith yn rhagor.

"Cafodd y digwyddiad ei gofnodi, rhywbeth sy'n digwydd pe bai unrhyw gyfarpar yn methu."