BBC Cymru Fyw

Trysorydd elusen ar Ynys Môn yn euog o ddwyn £10,000

Published
image captionYn Llys y Goron Caernarfon fe'i cafwyd yn euog o chwe chyhuddiad o dwyll
Cafwyd trysorydd elusen ar Ynys Môn yn euog o fynd â £10,000 drwy dwyll.
Honnwyd bod Malcolm Hulse, 53 oed o Walchmai, wedi defnyddio llyfr sieciau cangen Headway, elusen sy'n ymwneud ag anafiadau i'r ymennydd, i lenwi sieciau ei hun am bron tair blynedd.
Yn Llys y Goron Caernarfon fe'i cafwyd yn euog o chwe chyhuddiad o dwyll. Roedd yn ddieuog o ddwyn £414 o arian parod o siop elusen.
Cafodd Hulse fechnïaeth cyn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Ragfyr 3.
Dywedodd y Barnwr Niclas Parry wrtho y gallai ddisgwyl cyfnod o dan glo.
Ond pe byddai'r arian yn cael ei dynnu'n ôl, meddai, byddai mwy o "opsiynau dedfrydu".
Dim derbynebau
Roedd yr erlynydd Sion ap Mihangel wedi dweud nad oedd derbynebau nac anfonebau wedi eu darganfod a bod Mr Hulse wedi dwyn arian ddylai fod wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen.
Roedd y drosedd, meddai, wedi dod i'r amlwg wedi i Gyfarwyddwr Cyllid Headway ddarganfod "anghysondebau posib" yng nghyfrifon sieciau cangen Môn.
Wedi'r dyfarniad dywedodd Luke Griggs, rheolwr cyfathrebu'r mudiad, y byddai gwirfoddolwyr y "ailadeiladu'r gangen."
"Mae pawb yn teimlo rhyddhad fod y mater drosodd - ond tristwch am fod hyn wedi digwydd."