Canlyniadau Cymru ar gyfer etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throsedd

Dyma ganlyniadau Cymru ar gyfer y pedwar llu heddlu.

Roedd y bleidlais ddydd Iau gyda nifer isel o bleidleiswyr drwy'r wlad.

Gogledd Cymru: Etholwyd Winston Roddick (Annibynnol)
Nifer â bleidleisiodd: 77,753 (14.8%)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Winston Roddick Annibynnol 35,688 56.8 Etholwyd
Tal Michael Llafur 27,128 43.2
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Richard Hibbs Annibynnol 11,453 14.7
Colm McCabe Ceidwadwyr 11,485 14.8
Tal Michael Llafur 23,066 29.7 4,062
Warwick Nicholson UKIP 6,034 7.8
Winston Roddick Annibynnol 25,715 33.1 9,973
Dyfed Powys: Etholwyd Christopher Salmon (Ceidwadwr)
Nifer â bleidleisiodd: 64,660 (16.4%)
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af %
Christine Gwyther Llafur 31,773 49.1
Christopher Salmon Ceidwadwyr 32 887 50.9
De Cymru: Etholwyd Alun Michael
Nifer â bleidleisiodd:142,434 (14.7%)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Alun Michael Llafur 72,751 54.4 Etholwyd
Michael Baker Annibynnol 60,784 45.6
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Michael Baker Annibynnol 46,264 32.5 14,520
Caroline Jones Ceidwadwyr 20,913 14.7
Alun Michael Llafur 66,879 47.0 5,872
Tony Verderame Annibynnol 8,378 5.9
Gwent: Etholwyd Ian Johnston (Annibynnol)
Nifer â bleidleisiodd:59,366 (14.0)
Ail Rownd
Ymgeisydd Plaid Cyfanswm % Statws
Ian Johnston Annibynnol 29,748 54.7 Etholwyd
Hamish Sanderson Llafur 24,636 45.3
Rownd Gyntaf
Ymgeisydd Plaid Dewis 1af % Ail Ddewis
Ian Johnston Annibynnol 23,531 39.6 6,217
Hamish Sanderson Llafur 23,087 38.9 1,549
Nick Webb Ceidwadwyr 6,630 11.2
Christopher Wright Annibynnol 6,118 10.3